1. Strafbare overheden

    Verschijnt 31 mei 2001

    Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring. De concrete aanleiding voor deze studie is de rechtspraak van de Hoge Raad.
    Paperback
    € 150,-