1. De regelgeving inzake overheidsopdrachten is bijna continu onderhevig aan evoluties. De Belgische wetgever heeft bij wet van 17 juni 2016 de richtlijnen klassieke en speciale sectoren van 2014 omgezet. Een volledige nieuwe kaderwet is het resultaat met heel wat nieuwe bepalingen. Huidig boek verschijnt naar aanleiding van deze nieuwe wet.
  Paperback
  € 80,-

 2. One of the main objectives of this research is to examine this influence and more specifically the influence of EU law on cooperation between public authorities.
  Paperback
  € 75,-

 3. Centraal thema in dit boek is de mogelijke rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten.
  Paperback
  € 85,-