1. Openbare orde

    Verschijnt 20 maart 2020

    Elke jurist in België kent het begrip ‘openbare orde’. Wat de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden nu juist inhouden, werd evenwel tot vandaag nooit globaal naar Belgisch recht uitgewerkt.
    Seminar
    € 192,39 (incl. BTW)