1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Tijdens deze studiedag komen volgende topics aan bod:
  Seminar
  € 320,65 (incl. BTW)

 2. Handel binnen de EU: een juridische én fiscale analyse
  € 477,95

 3. De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing.
  In dit boek wordt een praktijkgerichte inventaris opgesteld over de de aanvang en het einde van hun bescherming, in een aantal hypothesen.

  Paperback
  € 57,-

 4. The European Yearbook on Human Rights brings together renowned scholars, emerging voices and practitioners. Split into parts devoted to recent developments in the European Union, the Council of Europe and the OSCE as well as through reports from the field, the contributions engage with some of the most important human rights issues and developments in Europe.
  Paperback
  € 95,-

 5. This book brings together a group of renowned contract lawyers to analyse how their own legal systems deal with twelve cases of morally dubious agreements. It explores questions of validity, enforceability and the availability of remedies, while offering crucial insights into the divergences and converges between different European legal systems.
  Paperback
  € 139,-

 6. De evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade is een zeer complexe aangelegenheid die van situatie tot situatie moet bekeken worden en meestal afhankelijk is van de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, zijn sociale status (rechthebbende als zelfstandige, werknemer, ambtenaar,...) en of de geleden schade integraal dan wel forfaitair vergoed wordt. Dit boek biedt een overzicht van de situatie en de evaluatie van licham...

  Paperback
  € 95,-

 7. Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  Seminar
  € 296,45 (incl. BTW)

 8. De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2019-2020, rond 4 zwaartepunten: rechtspersoon, familie, vastgoed, fiscaliteit.


  Hardback
  € 90,-

 9. Tijdens deze studiedag komen volgende topics aan bod:
  Seminar
  € 320,65 (incl. BTW)

 10. This book is a comprehensive analysis of the choice of court and choice of law provisions that apply to cross-border family matters and succession in EU private international law.
  Paperback
  € 99,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6