Schuldeiser & rechtspersoon

Om hun verhaalspositie te beschermen, kunnen schuldeisers een beroep doen op een eeuwenoude remedie: de pauliaanse vordering of (actio) pauliana. De auteur brengt in dit boek in kaart hoe schuldeisers en curatoren de pauliana kunnen inzetten tegen verschillende vormen van verhaalsbenadeling bij rechtspersonen. Daarbij komen concrete toepassingen aan bod, zoals openlijke of verkapte uitkeringen, leveraged buyouts en de onttrekking van vennootschapskansen.

Auteur(s):
Gillis Lindemans
boek | verschenen | 1e editie
september 2019 | xxvi + 592 blz.

Hardback
€ 173,50


ISBN 9789400010734

Inhoud

Rechtspersonen zijn risicovol voor schuldeisers. De natuurlijke personen die de rechtspersoon direct of indirect controleren, kunnen goederen en schulden opportunistisch verschuiven van hun privévermogen naar het vermogen van de rechtspersoon onder hun controle, en omgekeerd. Op die manier kunnen ze de schuldeisers van de rechtspersoon benadelen zonder daardoor zelf geschaad te worden (en zelfs in hun eigen voordeel).

Om hun verhaalspositie te beschermen, kunnen schuldeisers een beroep doen op een eeuwenoude remedie: de pauliaanse vordering of (actio) pauliana. Anders dan bijvoorbeeld haar Amerikaanse evenknie, wordt de pauliana echter zelden gezien als een specifieke remedie tegen het verhoogde risico op schuldeisersbenadeling bij rechtspersonen. Nochtans ligt net daar haar grootste potentieel. Zo kan de pauliana ook worden gebruikt in gevallen waarin technieken van het vennootschaps- en verenigingsrecht geen soelaas bieden.

De auteur brengt in dit boek in kaart hoe schuldeisers en curatoren de pauliana kunnen inzetten tegen verschillende vormen van verhaalsbenadeling bij rechtspersonen. Daarbij komen concrete toepassingen aan bod, zoals openlijke of verkapte uitkeringen, leveraged buyouts en de onttrekking van vennootschapskansen. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan verscheidene vormen van aansprakelijkheid wegens verhaalsbenadeling, die inhoudelijk verwant zijn met de pauliana. Ook hier ligt de klemtoon op problemen die uitsluitend of vooral voorkomen bij rechtspersonen, zoals wrong ful trading, onrechtmatig krediet en aandeelhoudersfinanciering.

Gillis Lindemans is doctor in de rechten en advocaat aan de balie van Brussel. Voorheen was hij aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en doctoraal onderzoeker aan de KU Leuven.

Inhoudsopgave

Inleidend deel De pauliana bij rechts personen: waarom en hoe

Inleidend deel (p. 1)

Deel 1. De actio pauliana is ook (en vooral) van belang bij rechtspersonen

Hoofdstuk 1. De pauliana als sanctie op bevoegdheidsafwending over een vermogen (p. 5)

Hoofdstuk 2. Schuldeisersbenadeling via de rechtspersoon en de bijzondere bescherming daartegen (p. 51)

Hoofdstuk 3. De verhoogde schuldeisersbescherming bij rechtspersonen gerelativeerd (p. 73)

Hoofdstuk 4. Wat we hierna onderzoeken (p. 103)

Deel 2. De voorwaarden van de pauliana ontsluierd

Hoofdstuk 1. Gebrek aan reliëf in klassieke definities (p. 117)

Hoofdstuk 2. Schuldeisersbenadeling (p. 131)

Hoofdstuk 3. Het subjectieve element: de pauliana is er niet alleen tegen bedriegers (p. 171)

Deel 3. De pauliana tegen uitkeringen en andere verarmende handelingen zonder redelijk gelijkwaardige tegenprestatie

Hoofdstuk 1. Verschillende types van handelingen zonder redelijk gelijkwaardige tegenprestatie door rechtspersonen (p. 231)

Hoofdstuk 2. De pauliana tegen eigenlijke uitkeringen (p. 243)

Hoofdstuk 3. Oneigenlijke uitkeringen, verkapte uitkeringen en andere verarmende ondernemingshandelingen (p. 285)

Hoofdstuk 4. Restitutie bij equivalent en aansprakelijkheid wegens eigenlijke, oneigenlijke en verkapte uitkeringen en andere verarming (p. 349)

Deel 4. De rechtspersoon als partij en voorwerp van de rechtshandeling De pauliana tegen fusies en splitsingen

Deel 4. De rechtspersoon als partij en voorwerp van de rechtshandeling (p. 401)

Deel 5. Voortzetting, financiering en rangdoorbraak bij rechtspersonen in moeilijkheden

Hoofdstuk 1. Op welke wijzen de pauliana relevant is bij reddeloze rechtspersonen (p. 413)

Hoofdstuk 2. De pauliana kleurt aansprakelijkheid voor wrongful trading (p. 425)

Hoofdstuk 3. Aansprakelijkheid jegens schuldeisers voor krediet aan een reddeloze ondernemingEen pauliananorm (p. 459)

Hoofdstuk 4. Aandeelhoudersleningen als voorwerp van de actio pauliana en daarop geïnspireerde aandeelhoudersaansprakelijkheid (p. 483)

Hoofdstuk 5. Pauliana tegen rangdoorbraak bij rechtspersonen in financiële nood (p. 505)

Algemeen besluit. De onderzoeksresultaten toegelicht

Algemeen besluit. De onderzoeksresultaten toegelicht (p. 533)

Lijst van aangehaalde rechtspraak (p. 549)

Lijst van aangehaalde literatuur (p. 565)

Trefwoordenregister (p. 587)

Ook interessant voor u: