Schijnzelfstandigheid: terug naar af?

In België is de verleiding groot beroep te doen op zelfstandige medewerkers, wat aanleiding kan geven tot schijnzelfstandigheid en schijnloontrekkendheid.
De auteurs analyseren hoe rechtspraak en wetgever het voortschrijdende fenomeen van de schijnzelfstandigheid een halt trachten toe te roepen.
Auteur(s):
Herman Buyssens, Laura De Meyer
Reeks:
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juli 2013 | vi + 58 blz.

Paperback
€ 30,-


ISBN 9789400004283

Inhoud

In België is de verleiding groot om een beroep te doen op zelfstandige medewerkers, wat aanleiding kan geven tot schijnzelfstandigheid en schijnloontrekkendheid.

De auteurs analyseren hoe rechtspraak en wetgever het voortschrijdende fenomeen van de schijnzelfstandigheid een halt trachten toe te roepen. De bespreking van de Arbeidsrelatiewet van 2006, aangepast in augustus 2012, toont aan dat de wetgever er niet in slaagde het juridische gezagsbegrip helder te definiëren.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Schijnzelfstandigheid en schijnloontrekkendheid: quid? (p. 1)

Herman Buyssens, Laura De Meyer

Hoofdstuk 2. Van de indiciënmethode naar de kwalifi catiearresten (p. 5)

Herman Buyssens, Laura De Meyer

Hoofdstuk 3. De voorlopers van de Arbeidsrelatiewet 2006 (p. 9)

Herman Buyssens, Laura De Meyer

Hoofdstuk 4. De Arbeidsrelatiewet van 2006 (p. 13)

Herman Buyssens, Laura De Meyer

Hoofdstuk 5. De wijzigingen aan de Arbeidsrelatiewet 2006 ingevolge de wet van 25 augustus 2012 (p. 45)

Herman Buyssens, Laura De Meyer

Over de reeks

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

Meer over deze reeks