Risico en voorzorg in de rechtsmaatschappij

Dit boek levert een bijdrage aan de discussie over een bijzonder actueel onderwerp, namelijk, hoe het recht en het beleid om moeten gaan met onzekere risico’s.
Auteur(s):
Ellen Vos
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
48
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2004 | 255 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789050953962


Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten
in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.

Dit boek levert een bijdrage aan de discussie over een bijzonder actueel onderwerp, namelijk, hoe het recht en het beleid om moeten gaan met onzekere risico’s. Het biedt inzicht in de manier waarop regelgevers, adviseurs en rechters kijken naar onzekere risico’s en bespreekt een aantal wegen die mogelijkerwijs in de toekomst kunnen worden bewandeld. Het voorzorgsbeginsel is hierbij prominent aanwezig. Tevens wordt onderzocht in hoeverre de drie pijlers van het recht, publiekrecht, privaatrecht en strafrecht, een bijdrage kunnen leveren aan het beheersen van de nieuwe risico’s in onze huidige risicomaatschappij. De bijdragen van dit boek zijn ieder vanuit een verschillende invalshoek geschreven en onderstrepen het belang van een interdisciplinaire aanpak van deze problematiek zowel binnen het recht als daarbuiten (rechtseconomie en sociologie). Deze verschillende benaderingen en opvattingen zijn immers kenmerkend voor het debat over risicobeheersing en benadrukken tevens de complexiteit van de gehele problematiek.
Het boek is in vier delen onderverdeeld. In deel 1 wordt de risicomaatschappij in sociologische en juridische context geplaatst. In het tweede deel worden het beleid ten aanzien van onzekere risico’s en de controle daarop nader belicht. Deel 3 van het boek behandelt de vragen van aansprakelijkheid in de risicomaatschappij terwijl het laatste deel afsluit met een bespreking van risicobeheersing en voorzorg vanuit economisch en sociologisch perspectief.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks