Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten

In dit boek worden voor het eerst de contouren van de restitutie na vernietiging of ontbinding duidelijk afgebakend. Het bevat een vernieuwende algemene theorie over de restitutie na vernietiging of ontbinding, die nauw aansluit bij de bestaande rechtspraktijk. Daarnaast gaat ook uitgebreide aandacht naar de bestaande, vaak erg uiteenlopende opvattingen over diverse aspecten van de restitutie.
Auteur(s):
Joke Baeck
Reeks:
Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
juni 2012 | xix + 372 blz.

Hardback
€ 84,- € 120,-


ISBN 9789400002746


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Wanneer een overeenkomst wordt vernietigd of ontbonden, moeten partijen in principe al de ontvangen prestaties teruggeven. Maar wat is nu de precieze draagwijdte van deze teruggave- of restitutieplicht? Zijn er gevallen waarin geen restitutie vereist is (bijvoorbeeld bij toepassing van de adagia nemo auditur of in pari causa)? En wat is het verschil tussen restitutie en schadevergoeding na vernietiging of ontbinding?
Over al deze vragen bestaat in het heersende recht veel onduidelijkheid. Nochtans behoren de vernietiging en ontbinding tot de belangrijkste sancties in ons contractenrecht. Dagelijks worden talloze overeenkomsten vernietigd of ontbonden. Hierbij gaat het zowel om klassieke overeenkomsten die in het Burgerlijk Wetboek zijn geregeld (zoals koop, huur of aanneming), als om complexe commerciële overeenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, …
In dit boek worden voor het eerst de contouren van de restitutie na vernietiging of ontbinding duidelijk afgebakend. Het bevat een vernieuwende algemene theorie over de restitutie na vernietiging of ontbinding, die nauw aansluit bij de bestaande rechtspraktijk. Daarnaast gaat ook uitgebreide aandacht naar de bestaande, vaak erg uiteenlopende opvattingen over diverse aspecten van de restitutie. Dit boek vormt dan ook een onmisbaar instrument voor elke jurist die met overeenkomsten te maken krijgt.
Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Joke Baeck op 16 september 2011 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Zij is thans werkzaam als doctor-assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Universiteit Gent, waar zij o.m. mee instaat voor de Grondige Studie Zekerheidsrecht in de Master Rechten.

“Voor professionals die met het contractenrecht worden geconfronteerd, is het boek zonder meer een aanrader”
Roland Timermans in T.App 2012/3

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding (p. 1)

De traditionele verrijkingsrechtelijke benadering van de restitutie (p. 11)

De moderne sui generis-benadering van de restitutie (p. 65)

Voorstel voor een nieuwe sui generis-benadering van de restitutie (met afschaffi ng van de terugwerkende kracht van de vernietiging en ontbinding) (p. 97)

Uitzonderingen op de restitutieplicht na vernietiging of ontbinding (p. 167)

Verdere inbedding van de restitutieverbintenissen in het gemeen (p. 211)

Schadevergoeding als complement van de restitutie (p. 269)

Algemeen besluit (p. 331)

Bibliografie (p. 337)

Trefwoordenregister (p. 357)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 337)
Trefwoordenregister (p. 357)

Over de reeks

Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht

Het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR) is een samenwerkingsverband binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Het CVR beoogt toonaangevend en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het goederenrecht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
Het resultaat van dit onderzoek wordt gepubliceerd in deze CVGR-reeks. Deze reeks wordt aangestuurd door een redactie die instaat voor de samenstelling en de kwaliteitsbewaking van de boeken die in de CVR-reeks verschijnen.
De leden van deze redactie zijn I. Claeys (UGent), M. Kruithof (UGent), A. Wylleman (UGent), I. Boone (KU Leuven), H.J. Snijders (Universiteit Leiden) en P. Wautelet (Université de Liège).
Daarnaast wordt elk boek uit de CVGR-reeks aan een blind peer review onderworpen.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks