Recidive in België en Nederland

De introductie van de recidive als rechtsfiguur vormt een eerste reactie van de wetgever op het bredere maatschappelijke fenomeen van herhaald delinquent gedrag. Dit boek geeft een analyse van 200 jaar rechtspraak en rechtsleer.
Auteur(s):
Martine Dams
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
91
boek | verschenen | 1e editie
november 2010 | xxxi + 653 blz.

Paperback
€ 98,- € 140,-


ISBN 9789400001039


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.
De introductie van de recidive als rechtsfiguur vormt een eerste reactie van de wetgever op het bredere maatschappelijke fenomeen van herhaald delinquent gedrag. De recidiveregeling vormt een sanctiepakket ter beteugeling van het herval. De Belgische recidiveregeling is ingrijpend en ze heeft verregaande gevolgen. Het meest bekende gevolg is dat iemand, omwille van het bestaan van een eerdere veroordeling, kan worden gestraft tot ruim boven het strafmaximum dat werd vastgelegd voor de nieuwe strafbare feiten. Omdat de Belgische recidiveregeling zo ingrijpend en ook rommelig is, wordt ze afgezet tegen een meer gestroomlijnde recidiveregeling van een verwant rechtsstelsel, het Nederlandse. In het boek wordt eerst nagegaan wat de verantwoording is van een recidiveregeling in het strafwetboek en wordt belicht welke opvattingen de opeenvolgende wetgevers er de afgelopen 200 jaar op nahielden over de herhaling. Vervolgens wordt de hedendaagse toepassing van de recidive in België en Nederland (definitie, voorwaarden, gevolgen) uitgebreid besproken aan de hand van rechtspraak en rechtsleer. Deze aanpak, doorspekt met praktijkvoorbeelden en theoretische beschouwingen, mede in rechtsvergelijkend perspectief, maakt het werk onmisbaar voor zowel de rechtstheoreticus als de praktijkjurist.

Inhoud

Table of Contents (p. 0)

DEEL I: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Hoofdstuk 1: Voorwerp van de studie (p. 1)

Hoofdstuk 2: Terminologie (p. 13)

DEEL II: HISTORISCHE OPVATTINGEN OVER RECIDIVISME IN BELGIË EN NEDERLAND

Hoofdstuk 3: Inleiding: het problematiseren van recidivisme als verschijnsel (p. 27)

Hoofdstuk 4: Opvattingen over recidive tussen 1795 en 1810 (p. 41)

Hoofdstuk 5: Opvattingen over recidive in de Code Pénal van NAPOLEON van 1810 (p. 103)

Hoofdstuk 6: Opvattingen over recidive ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (p. 139)

DEEL III: RECIDIV(ISM)E IN BELGIË SINDS 1830

Hoofdstuk 7: Periode 1830-1867: voorlopige handhaving van het Strafwetboek van NAPOLEON (p. 171)

Hoofdstuk 8: Periode van 1867 tot 2009 (p. 195)

Hoofdstuk 9: Regeling van de recidive in België anno 2009 (p. 297)

DEEL IV: RECIDIV(ISM)E IN NEDERLAND SINDS 1830

Hoofdstuk 10: Periode 1830 – 1886: voorlopige handhaving van het Strafwetboek van NAPOLEON (p. 387)

Hoofdstuk 11: Periode 1886-2006 (p. 449)

Hoofdstuk 12: Huidige regeling van de recidive in Nederland sedert 2006 (p. 527)

DEEL V: BESLUIT

Hoofdstuk 13: Introductie (p. 541)

Hoofdstuk 14: Gemeenschappelijke tendensen met betrekking tot de recidive in België en Nederland (p. 545)

Hoofdstuk 15: België-Nederland: verschilpunten (p. 555)

Hoofdstuk 16: Aanpassingen aan de Belgische recidiveregeling (p. 567)

Nawoord. Weg met de recidive? (p. 579)

Summary (p. 589)

Bibliografie (p. 593)

Jurisprudentie (p. 631)

Curriculum vitae (p. 651)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Table of Contents (p. 0)
Summary (p. 589)
Bibliografie (p. 593)
Jurisprudentie (p. 631)
Curriculum vitae (p. 651)

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks