Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelasting 2014-2017

Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014 – 2017’ bundelt de rechtspraak met betrekking tot de inkomstenbelastingen die werd gepubliceerd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017. Hoewel hoofdzakelijk een overzicht van de rechtspraak wordt gegeven, duiden de auteurs ook op bepaalde tendensen of op de tegengestelde visies in de rechtspraak.

boek | verwacht | 0e editie
november 2020 | 700 blz.

Paperback
€ 143,10


ISBN 9789400012790Verschijnt 15 november 2020

Inhoud

Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014-2017’ is een aanvulling op de eerdere Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen en bundelt de rechtspraak met betrekking tot de inkomstenbelastingen die werd gepubliceerd tussen 1 januari 2014 en 31 december 20137
Hoewel hoofdzakelijk een overzicht van de rechtspraak wordt gegeven, duiden de auteurs ook op bepaalde tendensen of op de tegengestelde visies in de rechtspraak.
Het Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014-2017 behandelt achtereenvolgens de rechtspraak inzake:
– Algemene beginselen
– Personenbelasting
– Kadastraal inkomen
– Vennootschapsbelasting
– Rechtspersonenbelasting
– Belasting van niet-inwoners
– Voorheffingen
– Aangifte en aanslag
– Bezwaar en Procedure
– Onderzoek, controle en bewijs
– Invordering
– Administratief- en strafrechtelijke sancties

Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014-2017’ is een uitgave van VZW Fiskofoon en werd gecoördineerd door Mr. Chantal Hendrickx.


Dit boek maakt deel uit van de reeks ‘Fiscale rechspraakoverzichten’ Bij intekening op deze reeks, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer mail@intersentia.be

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.