Rechtsmisbruik

Dit boeiende boek bespreekt eerst de grondslag en de legitimiteit van het verbod van rechtsmisbruik en vervolgens de ‘klassieke’ toepassingen van het verbod van rechtsmisbruik in het contractenrecht en het zakenrecht. Tot slot komen enkele ‘nieuwere’ toepassingen van het verbod van rechtsmisbruik aan bod in het vennootschapsrecht, in het privaatrechtelijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.
Editor(s):
Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen
boek | verschenen | 1e editie
mei 2015 | xii + 202 blz.

Paperback
€ 45,50 € 65,-


ISBN 9789400005747

Inhoud

Zowel de rechtspraak van het Hof van Cassatie als de meeste auteurs beschouwen het verbod van rechtsmisbruik als een algemeen rechtsbeginsel. Door die erkenning doordringt dit verbod van rechtsmisbruik de hele rechtsorde en strekt het toepassingsgebied ervan zich potentieel uit tot alle rechtstakken. Dit boek biedt een uniek overzicht van de toepassingen van het leerstuk van het rechtsmisbruik in een aantal belangrijke rechtsdomeinen.

In het eerste deel wordt stilgestaan bij de grondslag en de legitimiteit van het verbod van rechtsmisbruik. In de daarop aansluitende hoofdstukken worden de ‘klassieke’ toepassingen van het verbod van rechtsmisbruik in het contractenrecht en het zakenrecht behandeld. Vervolgens komen enkele ‘nieuwere’ toepassingen van het verbod van rechtsmisbruik aan bod in het vennootschapsrecht, in het privaatrechtelijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.

Dit innoverende en boeiende boek is dan ook een nuttig naslagwerk voor advocaten, magistraten, notarissen en bedrijfsjuristen.

Met bijdragen van Nicolas Carette en Johan Van de Voorde, Annick De Boeck en Flavie Vermander, Robby Houben, Dirk Vanheule, Beatrix Vanlerberghe, Jan Velaers.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Rechtsmisbruik: begrip, grondslag en legitimiteit (p. 1)

Jan Velaers

Rechtsmisbruik in het contractenrecht: de rechtsuitoefening aan banden gelegd (p. 29)

Annick De Boeck, Flavie Vermander

Rechtsmisbruik in het zakenrecht. Capita selecta (p. 71)

Nicolas Carette

Rechtsmisbruik in het procesrecht (p. 115)

Beatrix Vanlerberghe

Het verbod op rechtsmisbruik als beperking op de uitoefening van aandeelhoudersrechten (p. 149)

Robby Houben

Rechtsmisbruik in het bestuursprocesrecht (p. 181)

Dirk Vanheule

Ook interessant voor u: