Rechtsbescherming en overheidsovereenkomsten

Centraal thema in dit boek is de mogelijke rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten.
Auteur(s):
Kris Wauters
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
80
boek | verschenen | 1e editie
september 2009 | xvi + 394 blz.

Paperback
€ 59,50 € 85,-


ISBN 9789050959834


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Centraal thema in dit boek is de vraag naar de omvang en de doeltreffendheid van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten. De auteur onderzoekt of voor een aantal overeenkomsten, gesloten door overheden en vallend buiten het toepassingsgebied van de richtlijnen overheidsopdrachten, bijzondere beginselen gelden die de geïnteresseerde in dergelijke overeenkomst beschermen, en dit zowel voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (dus preventief) als in het geval van een rechtsgeschil (jurisdictioneel). Deze vraag wordt eveneens beantwoord aan de hand van een rechtsvergelijkend onderzoek van de bestaande systemen in België, Nederland en Frankrijk. Daarbij gaat hij ook na of de rechtspraak van het Hof van Justitie hiervoor duidelijke indicaties en betrouwbare maatstaven aanreikt.
Dit boek is dan ook een waardevol en nuttig naslagwerk voor elkeen die in contact komt met overheidsovereenkomsten en -opdrachten, hetzij als advocaat, magistraat of ambtenaar.

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL I. BEGRIPPENKADER

Hoofdstuk 1. Europa (p. 13)

Hoofdstuk 2. Nationale rechtsstelsels (p. 25)

DEEL II. PREVENTIEVE RECHTSBESCHERMING BIJ DE GUNNING VAN OVERHEIDSOVEREENKOMSTEN

Hoofdstuk 3. Europeesrechtelijke beginselen bij de gunning van overheidsovereenkomsten (p. 55)

Hoofdstuk 4. Preventieve rechtsbescherming in de verschillende rechtsstelsels (p. 101)

DEEL III. JURISDICTIE (VOORLOPIGE) RECHTSBESCHERMING BIJ DE GUNNING VAN OVERHEIDSOVEREENKOMSTEN

Hoofdstuk 5. Europese rechtsbescherming (p. 155)

Hoofdstuk 6. Nationale rechtsbescherming (p. 195)

DEEL IV. ALGEMENE CONCLUSIES

Hoofdstuk 7. Algemene conclusies (p. 321)

Résumé: Protection juridique et les contrats publics (p. 337)

Summary: Jurisdictional Protection and Government Contracts (p. 349)

Zakenregister (p. 359)

Bibliografie (p. 363)

Curriculum vitae (p. 391)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Résumé: Protection juridique et les contrats publics (p. 337)
Summary: Jurisdictional Protection and Government Contracts (p. 349)
Zakenregister (p. 359)
Bibliografie (p. 363)
Curriculum vitae (p. 391)

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: