Rechterlijk overgangsrecht

Dit boek bespreekt, voor het eerst, de temporele werking van rechterlijke beslissingen van gewone rechters, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Auteur(s):
Sarah Verstraelen
boek | verschenen | 1e editie
februari 2015 | xviii + 500 blz.

Hardback
€ 140,-


ISBN 9789400005730

Inhoud

Dit boek gaat over de werking in de tijd van rechterlijke beslissingen. In de praktijk kan vooral de terugwerkende kracht van een rechterlijke uitspraak verregaande gevolgen meebrengen, in het bijzonder wanneer de rechter vaststaande rechtspraak plots wijzigt of wanneer de Raad van State of het Grondwettelijk Hof een norm vernietigt. Dit kan een inbreuk maken op het rechtszekerheidsbeginsel en legitieme verwachtingen van burgers schaden en geeft niet zelden aanleiding tot financiële en administratieve problemen. Wanneer de Raad van State of het Grondwettelijk Hof de gevolgen van een vernietigingsarrest handhaaft, levert dat voor de verzoeker dan weer een pyrrusoverwinning op. De temporele werking van een vonnis of arrest, alsook de mogelijkheid om daarvan af te wijken, is bijgevolg van groot belang.
Dit boek bespreekt, voor het eerst, de temporele werking van rechterlijke beslissingen van gewone rechters, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het biedt zowel een theoretisch kader en een rechtsvergelijkende analyse als een positiefrechtelijke doorlichting van Belgische rechtspraak en formuleert aanbevelingen voor een doordachter overgangsrechtelijk beleid. Het vormt daarmee het ideale uitgangspunt voor advocaten, magistraten en academici om de temporele werking van rechterlijke uitspraken te analyseren en de gevolgen ervan in te schatten.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Bibliografie (p. 459)

Bijlage 1. Statistieken (p. 485)

Bijlage 2. Duiding Cass. 9 juni 2009 (p. 491)

Trefwoordenregister (p. 493)

DEEL 1. INLEIDING

Hoofdstuk I. Recht en tijd (p. 1)

Hoofdstuk II. Afbakening van het onderzoek (p. 11)

Hoofdstuk III. Methodologie (p. 17)

Hoofdstuk IV. Structuur (p. 23)

DEEL 2. TAAK VAN DE RECHTER

Hoofdstuk I. Actief rechterlijk optreden (p. 27)

Hoofdstuk II. Legitimiteit van de rechter (p. 59)

Hoofdstuk III. Voorlopige bemerkingen (p. 113)

DEEL 3. THEORETISCH KADER

Hoofdstuk I. Rechterlijk overgangsrecht (p. 115)

Hoofdstuk II. Mogelijke temporele functies (p. 125)

Hoofdstuk III. Belangenafweging (p. 143)

Hoofdstuk IV. Ook moduleren is actief optreden (p. 183)

DEEL 4. SUBJECTIEF CONTENTIEUX

Hoofdstuk I. Verbod arrêt de règlement (p. 189)

Hoofdstuk II. Precedentenwerking (p. 199)

Hoofdstuk III. Geen beperking voor temporele modulering (p. 211)

Hoofdstuk IV. Prospective overruling (p. 221)

Hoofdstuk V. Voorlopige bemerkingen (p. 269)

DEEL 5. OBJECTIEF CONTENTIEUX

Hoofdstuk I. Effect ex tunc (p. 271)

Hoofdstuk II. Effect ex nunc (p. 357)

Hoofdstuk III. Voorlopige bemerkingen (p. 369)

DEEL 6. HET MULTILEVEL ASPECT: HANDHAVING DOOR EUROPESE RECHTSCOLLEGES

Hoofdstuk I. Hof van Justitie (p. 371)

Hoofdstuk II. Europees Hof voor de Rechten van de Mens (p. 419)

Hoofdstuk III. Voorlopige bemerkingen (p. 437)

DEEL 7. CONCLUSIE

DEEL 7. CONCLUSIE (p. 439)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 459)
Bijlage 1. Statistieken (p. 485)
Trefwoordenregister (p. 493)