Recht in een multiculturele samenleving

De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn in toenemende mate multiculturele samenlevingen. Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre en hoe deze nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Dit boek beschrijft het Belgische, en vaak ook het Nederlandse recht dat van toepassing is op heel wat thema’s die in de huidige multiculturele samenleving relevant zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, religieuze echtscheidingen, de hoofddoek of andere religieuze tekens op de werkvloer, eerwraak, etnische profilering en vele zaken meer. Het besteedt aandacht aan actuele maatschappelijke discussies, dilemma’s en ontwikkelingen.
Editor(s):
Susan Rutten, Elles Ramakers, Mariken Lenaerts
boek | verschenen | 1e editie
november 2018 | xvii + 314 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400009905


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn in toenemende mate multiculturele samenlevingen. Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre en hoe deze nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Dit boek beschrijft het Belgische, en vaak ook het Nederlandse recht dat van toepassing is op heel wat thema’s die in de huidige multiculturele samenleving relevant zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, religieuze echtscheidingen, de hoofddoek of andere religieuze tekens op de werkvloer, eerwraak, etnische profilering en vele zaken meer. Het besteedt aandacht aan actuele maatschappelijke discussies, dilemma’s en ontwikkelingen.

Het boek biedt hiermee kennis en inzichten aan beleidsmakers en aan iedere jurist die in de rechtspraktijk (gemeentelijke administratie, notariaat, advocatuur, magistratuur enz.) of vanuit academisch perspectief in aanraking komt met het thema of hierin geïnteresseerd is. Recht in een multiculturele samenleving is ook toegankelijk voor de niet-jurist die vanuit maatschappelijk oogpunt belangstelling heeft voor de multiculturele samenleving. Het boek is pedagogisch van opzet, zodat het ook gebruikt kan worden in het juridisch onderwijs.

Het boek bevat de volgende bijdragen:
- Recht in de multiculturele samenleving: recht, religie en cultuur in een democratische rechtsstaat
Marie-Claire Foblets
- Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en kerk-en-staatverhoudingen in een religieus pluriforme samenleving – grondwettelijk en verdragsrechtelijk kader
Adriaan Overbeeke
- Juridische ontwikkelingen met betrekking tot het dragen van een boerka: België, Nederland en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Elles Ramakers
- Maakt gelijkheid het verschil? Non-discriminatie, multiculturalisme en het Belgische en Nederlandse recht
Jogchum Vrielink
- ‘De censuur kan nooit worden ingevoerd’: vrijheid van meningsuiting en hate speech als uitdagingen voor het EHRM en de Belgische rechtspraktijk
Koen Lemmens en Jogchum Vrielink
- Criminaliteit bij etnische minderheden in België en het probleem van discriminatie door politie en justitie
Frank Bovenkerk
- Cultureel verweer in het strafrecht. Eerwraak en daaraan gerelateerde zaken in strafzaken
Jeroen ten Voorde
- Multiculturaliteit in strafzaken en het recht op een eerlijk proces
Sofie Estievenart
- Islamitisch huwelijks- en echtscheidingsrecht
Melissa van den Berg
- Inleiding tot het internationaal privaatrecht, met specifieke aandacht voor polygamie en verstoting
Susan Rutten en Jinske Verhellen
- Religieuze huwelijken en scheidingen
Pauline Kruiniger
- Familie en culturele praktijken
Susan Rutten

Inhoud

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Recht in de multiculturele samenleving: recht, religie en cultuur in een democratische rechtsstaat (p. 5)

Marie-Claire Foblets

Hoofdstuk 2. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en kerk-en-staat-verhoudingen in een religieus pluriforme samenlevingGrondwettelijk en verdragsrechtelijk kader (p. 43)

Hoofdstuk 3. Juridische ontwikkelingen met betrekking tot het dragen van een boerka: België, Nederland en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (p. 75)

Elles Ramakers

Hoofdstuk 4. Maakt gelijkheid het verschil? Non-discriminatie, multiculturalisme en het Belgische en Nederlandse recht (p. 93)

Hoofdstuk 5. 'De censuur kan nooit worden ingevoerd': vrijheid van meningsuiting en hate speech als uitdagingen voor het EHRM en de Belgische rechtspraktijk (p. 125)

Hoofdstuk 6. Criminaliteit bij etnische minderheden in België en het probleem van discriminatie door politie en justitie (p. 157)

Hoofdstuk 7. Cultureel verweer in het strafrecht. Eerwraak en daaraan gerelateerde strafzaken (p. 175)

Hoofdstuk 8. Multiculturaliteit in strafzaken en het recht op een eerlijk proces (p. 205)

Hoofdstuk 9. Islamitisch huwelijks- en echtscheidingsrecht (p. 225)

Hoofdstuk 10. Inleiding tot het internationaal privaatrecht, met specifieke aandacht voor polygamie en verstoting (p. 245)

Hoofdstuk 11. Religieuze huwelijken en scheidingen (p. 261)

Hoofdstuk 12. Familie en culturele praktijken (p. 283)

Susan Rutten