Recente ontwikkelingen in het Belgische mededingingsrecht - 8ste jaarconferentie Competitio - 8ème Conférence annuelle Competitio

04 april 2019
Brussel
€ 272,25 (incl. BTW)

Tijdens deze 8ste editie van de Jaarconferentie Competitio lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.

Pendant cette 8ème Conférence annuelle de Competitio, les orateurs discuteront des principaux développements en droit belge de la concurrence en 2018.


Sprekers / Orateurs
Peter Wytinck, Stibbe, Hoofdredacteur Competitio
Johan Ysewyn, Covington & Burling LLP
Melissa Van Schoorisse, Covington & Burling LLP
Véronique Thirion, Auditeur général, Autorité belge de la Concurrence
Alexis Walckiers, Chief Economist, Autorité belge de la Concurrence
Dirk Arts, Allen & Overy
Vincent Verouden, E.CA Economics
Deborah Janssens, Freshfields Bruckhaus Deringer
Sophie Van Besien, bpost, Director Regulatory & Competition
Annick Vroninks, Ashurst
Yves Van Gerven, Chief Legal, Belgische Mededingingsautoriteit
Evrard de Lophem, deprevernet


Voorzitterschap / Présidence
Jacques Steenbergen, Voorzitter, Belgische Mededingingsautoriteit

Programma

Voorzitterschap/Présidence: Jacques Steenbergen


12.30u Onthaal & broodjeslunch / Accueil & repas sandwich

13.30u Inleiding / Introduction
Peter Wytinck

13.45u Kroniek van de ontwikkelingen in het Belgische mededingingsrecht 2018
Chronique des développements 2018 en droit de la concurrence belge
Johan Ysewyn, Melissa Van Schoorisse

14.45u Jaaronderwerp: 5 jaar werking van de nieuwe autoriteit. Een eerste
balans voor het directiecomité en lessen voor de toekomst
Sujet de l’année : 5 ans de fonctionnement de la nouvelle autorité.
L’heure d’un premier bilan pour le Comité de direction et leçons pour
l’avenir
Véronique Thirion, Alexis Walckiers, Dirk Arts, Vincent Verouden

16.15u Q&A

16.30u Pauze / Pause

17.00u De naleving van het mededingingsrecht in het kader van fusies en
overnames: uitwisseling van commercieel gevoelige informatie en
gun-jumping
Le respect du droit de la concurrence dans le cadre des opérations de
fusion-acquisition : échange d’informations commerciales sensibles et
gun-jumping
Deborah Janssens, Sophie Van Besien, Annick Vroninks, Yves Van Gerven

17.45u De tussenkomst van het Marktenhof in procedurele vragen in 2018
Des questions de procédure qui ont fait l’objet de l’intervention de la
Cour des Marchés en 2018
Evrard de Lophem

18.15u Q&A

18.30u Conclusie & receptie / Conclusion & réception

Praktische informatie

!!! NIEUWE LOCATIE / NOUVEAU LIEU !!!

Residence Palace
Polak room
Wetstraat 155 Rue de la Loi
1040 Brussels
Route

PRIJS / PRIX

De prijs is incl. documentatiemap, broodjeslunch, koffiepauzes en afsluitende drink.

Le prix inclut le dossier de documentation, un repas sandwich, les pauses-café et une réception.


ERKENNINGEN / FORMATION PERMANENTE

OVB/OBFG: erkend voor 5 punten / 5 points
IBJ/IJE: erkend voor 5 punten / 5 points
IGO/IFJ: tussenkomst bevestigd/ intervention confirmée

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

04 april 2019 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00