Recente ontwikkelingen in het Belgische mededingingsrecht - 8ste jaarconferentie Competitio - 8ème Conférence annuelle Competitio

04 april 2019
Brussel
€ 272,25 (incl. BTW)

Tijdens deze 8ste editie van de Jaarconferentie Competitio lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.

Pendant cette 8ème Conférence annuelle de Competitio, les orateurs discuteront des principaux développements en droit belge de la concurrence en 2018.

Programma

The programme will soon be online

Praktische informatie

LOCATIE / LOCATION

Residence Palace
Polak room
Wetstraat 155 Rue de la Loi
1040 Brussels
Route

PRIJS / PRIX

De prijs is incl. documentatiemap, broodjeslunch, koffiepauze en afsluitende drink.

Le prix inclut le dossier de documentation, un repas sandwich, les pauses-café et une réception.


ERKENNINGEN / FORMATION PERMANENTE

OVB/ OBFG: in aanvraag/en demande
IGO/IFJ: in aanvraag/en demande

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

04 april 2019 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00