Meer over de reeks

VZW-reeks

De jongste jaren beweegt er heel wat in de wereld van de vzw’s. Hoewel er veel informatie op de markt is, blijft er behoefte aan betaalbare naslagwerken en handleidingen voor de praktijk. Met deze uitgaven vullen Intersentia en het VSDC deze leemte op.

Verschenen uitgaven in de reeks

 1. De jaarrekening van een vereniging (stichting) doorgelicht
  215 blz. | paperback

  Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld geven de auteurs de lezer een handleiding om de financiële cijfergegevens op een correcte manier te kunnen kaderen en te interpreteren, rekening houdend met de eigenheid van de vereniging of stichting.
  € 40,-
 2. Praktijkboek vzw's en btw
  346 blz. | paperback

  Veel verantwoordelijken in vzw’s gaan ervan uit dat zij geen btw-identificatienummer nodig hebben en niet btw-plichtig zijn. Het boek vertelt u onmiddellijk of uw vzw de btw-regelgeving al dan niet correct naleeft.
  € 45,-
 3. Vademecum voor de vzw (derde editie)
  457 blz. | paperback

  Deze uitgave is geschreven voor en vanuit de praktijk en behandelt alle aspecten waarmee kleine en grote vzw’s dagelijks geconfronteerd worden.
  € 65,-
 4. Praktisch boekhouden voor kleine vzw's
  144 blz. | paperback

  Aan de hand van een aantal gevalstudies, gaande van de kleine vzw tot de vzw’s die omwille van btw en personeel in meer complexe situaties zijn verzeild, verduidelijkt dit boek de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen.
  € 29,-
 5. Praktijkboek vzw's en directe belastingen
  455 blz. | paperback

  Dit boek geeft een overzicht van de verschillende criteria en aspecten die van belang zijn om te oordelen welk belastingstelsel van toepassing is, waarbij relevante rechtspraak en parlementaire vragen opgenomen zijn.
  € 55,-