Meer over de reeks

Studies Europees Recht UA

Deze reeks bundelt de referaten van de studieavond die jaarlijks door de onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd wordt op of rond 9 mei, de “Dag van Europa”.

Verschenen uitgaven in de reeks

 1. Economische groei in Europa: eerst de crisis, dan het recht
  122 blz. | paperback

  In dit boek wordt de huidige economische en financiële crisis ontleed met een bijzondere nadruk op de antwoorden die het Europees recht hierop kan of wil bieden.
  € 45,-
 2. Lokale besturen: dichtbij en EU-nabij
  138 blz. | paperback

  In hun bijdragen bieden de auteurs de lezer inzicht in de cruciale rol die het Europees recht speelt op lokaal niveau.
  € 45,-
 3. Politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie
  139 blz. | paperback

  De politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie wordt in dit boek onder de loep genomen. In de diverse bijdragen wordt een soms kritische, soms hoopvolle evaluatie gemaakt van de resultaten die de Europese Unie in het voorbije anderhalf decennium op dit vlak heeft geboekt, en wordt ook vooruitgeblikt naar wat de toekomst zou kunnen brengen.
  € 40,-
 4. Bedreigt de Europese interne markt de sociale welvaartsstaat?
  120 blz. | paperback

  De focus van de Europese beleidsmakers is thans meer dan ooit gericht op de interne markt en het Europese sociaal model. De centrale – maar controversiële – vraag is bijgevolg of én hoe sociale bescherming verzoenbaar is met de Europese interne markt. In dit boek bieden vooraanstaande auteurs een persoonlijk en doordacht antwoord op deze prangende vragen.
  € 40,-
 5. De Europese Grondwet: troeven en tekorten
  187 blz. | paperback

  In dit boek wordt de Europese Grondwet juridisch doorgelicht. De vernieuwingen die de Grondwet brengt, worden vanuit drie invalshoeken toegelicht, gewikt en gewogen.
  € 45,-