Meer over de reeks

Forum Federalisme

In de reeks Forum Federalisme (B. Cantillon, P. Popelier en J. Velaers, eds.) verschijnen studies over Multi-level governance in het federale België en in Europa, waarbij telkens de volgende vraag centraal staat: hoe worden in een gelaagde context, beleid en bevoegdheden het best georganiseerd om te voldoen aan eisen van doelmatigheid en democratische legitimiteit?

Verschenen uitgaven in de reeks

 1. De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen
  1032 blz. | paperback

  Dit boek biedt een diepgaande en volledige commentaar op de zesde staatshervorming, instellingen, bevoegdheden en middelen. Niet minder dan 31 bijdragen bieden een grondige analyse van alle aspecten ervan.
  € 122,50 € 175,-
 2. België, quo vadis?
  370 blz. | paperback

  Belangrijker nog dan de details van de zesde staatshervorming, is de vraag welke toekomst België nog heeft op lange termijn. Deze bundel biedt reflecties over deze basisvraag, om uitdagingen en knooppunten te identificeren, taboes te doorbreken en voorstellen te lanceren.
  € 28,- € 40,-
 3. De gelaagde welvaartsstaat
  286 blz. | paperback

  Het sociaal beleid is ingebed op verschillende niveaus: regionaal, federaal en Europees. In dit boek gaan de auteurs kritisch in op de wijze waarop men in België omgaat met het gelaagd karakter van het sociaal beleid.
  € 34,30 € 49,-