Meer over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Verschenen uitgaven in de reeks

 1. Knelpunten bij de koop van kunst- en cultuurvoorwerpen
  106 blz. | paperback

  De auteur geeft enkele wenken mee voor de redactie van (koop)overeenkomsten met kunstvoorwerpen in een poging om door zorgvuldig te contracteren, juridisch correct en pragmatisch, problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen.
  € 45,-
 2. Knelpunten bij de redactie van een dading
  82 blz. | paperback

  De dading is een populaire rechtsfiguur, zowel in het privaat- als in het publiekrecht. Het doel van een dading is definitief een einde te maken aan een bepaald geschil. Toch toont de rechtspraak aan dat partijen na het sluiten van dergelijke contracten alsnog aan de bindende werking ervan trachten te ontsnappen.
  € 45,-
 3. Knelpunten Opties
  266 blz. | hardback

  De optieovereenkomst is een rechtsfiguur die we in verschillende rechtstakken terugvinden. In dit boek worden enkele van de meest voorkomende toepassingen belicht.
  € 85,-
 4. Knelpunten Huurrecht - Tien perspectieven
  342 blz. | hardback

  In deze uitgave wordt het huurrecht intradisciplinair benaderd. Het huurrecht is immers innig verweven met de diverse takken van het privaatrecht, en zelfs van het publiek recht.
  € 90,-
 5. Knelpunten Vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect
  138 blz. | paperback

  Dit boek biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten met betrekking tot de vastgoedpromotor, vastgoedexpert en architect.
  € 50,-
 6. Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van contracten
  84 blz. | paperback

  Een goed onderhandelaar/bemiddelaar beschikt niet enkel over uitstekende juridische competenties. Andere vaardigheden en inzichten zijn minstens even relevant. Dit boek biedt u daarom een multidisciplinair drieluik, waarin de voornaamste struikelblokken worden geanalyseerd.
  € 40,-
 7. Knelpunten Verkoop roerende goederen
  102 blz. | paperback

  Ook al komt de verkoop van roerende goederen in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch geeft deze overeenkomst nog vaak aanleiding tot tal van misverstanden, discussies en belangrijke knelpunten.
  € 40,-
 8. Knelpunten Pacht
  117 blz. | paperback

  Dit boek is het zesde in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten in het pachtrecht.
  € 40,-
 9. Knelpunten Handelshuur
  136 blz. | paperback

  Dit boek biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten betreffende het handelshuurrecht. De auteurs behandelen de materie vanuit het perspectief van respectievelijk de notaris, de magistraat en de advocaat.
  € 40,-
 10. Knelpunten Verkoop onroerend goed
  125 blz. | paperback

  Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst nog vaak de bron voor tal van misverstanden, geregeld weerkerende discussies en belangrijke knelpunten. Drie gezaghebbende auteurs analyseren daarom in dit handige boek frequent voorkomende problemen met betrekking tot deze vastgoedtransactie.
  € 40,-
 11. Knelpunten Dienstencontracten
  194 blz. | paperback

  Het belang en de impact van dienstencontracten voor de dagelijkse juridische praktijk valt moeilijk te onderschatten. Vier gezaghebbende auteurs hebben daarom talloze knelpunten op een rij gezet rond alle mogelijke aspecten van dienstencontracten.
  € 50,-
 12. Knelpunten Kanscontracten
  150 blz. | paperback

  Het boek biedt een toelichting bij talloze knelpunten rond voorwaarde, lijfrente, aanwasbedingen en levensverzekering. Zes specialisten in de materie staan borg voor een scherpe analyse: Herman Cousy, Alain Nijs, Bernard Tilleman, Anton van Zantbeek, Alain Verbeke en Iris Vervoort.
  € 40,-
 13. Knelpunten Huur

  Verschijnt 24 april 2003<
  Knelpunten Huur
  118 blz. | paperback

  Het voorliggend boek biedt een analyse van tientallen knelpunten rond gemene huur, woninghuur, sociale huur en handelshuur.
  € 40,-