Meer over de reeks

Echtelijke moeilijkheden &

Bij intekening op de reeks ‘Echtelijke moeilijkheden &’ geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven. Contacteer mail@intersentia.be

Eerder verschenen in deze reeks:
Verzekeringen
Topics vereffening-verdeling na echtscheiding
Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor kinderen

Deze eerder verschenen werken vindt u nog terug op de website van Larcier.


Verschenen uitgaven in de reeks

  1. Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020
    100 blz. | paperback

    Dit werk biedt aan notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht en een laatste stand van zaken aangaande de echtscheiding door onderlinge toestemming, en dit zowel in het licht van het familiaal procesrecht, het familierecht als van het familiaal vermogensrecht. De wijzigingen binnen deze domeinen in de laatste maanden/jaren worden op een voor de lezer overzichtelijke manier samengebracht in een praktisch ...

    € 58,-