Meer over de reeks

De VZW &

Bij intekening op de reeks De VZW & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Verschenen uitgaven in de reeks

  1. De VZW & haar financiering
    82 blz. | paperback

    Dit werk behandelt vanuit een managements- en juridisch standpunt alle financieringslijnen van een vzw, met Tips & tricks en praktijkvoorbeelden.

    € 50,-
  2. De vzw & haar documenten

    Verschijnt 19 juni 2020<
    De vzw & haar documenten
    45 blz. | paperback

    Deze publicatie is een ideale leidraad voor bestuurders, directieleden en raadgevers van vzw’s . De documenten zijn opgesteld als handige modellen voor de dagdagelijkse praktijk en maken het mogelijk om snel, accuraat én kostenbesparend te werken.

    € 31,50 € 45,-