Proactief ondernemingsrecht

De bijdragen in dit boek leggen de nadruk op hoe in het ondernemingsrecht de vrije ruimte binnen de grenzen van het dwingend recht proactief en creatief kan worden ingekleurd.

Editor(s):
Joeri Vananroye, John-John Ackaert, Vlaams Pleitgenootschap
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
april 2013 | xvi + 270 blz.

Paperback
€ 80,-


ISBN 9789400004122

Inhoud

Traditioneel besteedt de doctrine vooral aandacht aan de regels van dwingend recht en aan de regels van aanvullend recht, die gelden indien er niets afwijkends werd bepaald.
De bijdragen in dit boek leggen de nadruk op hoe in het ondernemingsrecht de vrije ruimte binnen de grenzen van het dwingend recht proactief en creatief kan worden ingekleurd.
Zowel in commerciële contractuele verhoudingen als binnen een vennootschap geven de auteurs concrete tips om op problemen te anticiperen en om ze, waar mogelijk, te voorkomen. Daarom is dit boek uitermate nuttig voor iedereen die in aanraking komt met de juridische aspecten van de ondernemingspraktijk, zoals advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en andere adviseurs.
Naast praktische tips en enkele concrete clausules voor factuurvoorwaarden, wordt gekeken naar de manier waarop een partij in een commerciële overeenkomst kan anticiperen op de overname, het faillissement, de reorganisatie of de vereffening van haar tegenpartij.
In de vennootschapssfeer wordt onder meer onderzocht hoe de regels in het Wetboek van Vennootschappen of in standaardstatuten kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld voor het gebruik van een vennootschap als samenwerkingsvorm tussen enkele partijen. Daarbij worden ook concrete suggesties gedaan om creatief om te gaan met de regels inzake de wettelijke geschillenregeling (uittreding en uitsluiting) en de samenhang tussen stemkracht en economische inbreng (in het bijzonder bij de NV).
Met bijdragen van Gabriël Luc Ballon, Carl Clottens, Tom Delwiche, Alain François, Nico Goossens, Robby Houben, Matthias E. Storme, Robbie Tas, Joeri Vananroye, Ward Van Rie en Karel-Jan Vandormael.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Creatief met factuurvoorwaarden (p. 1)

Hoe op het faillissement, de reorganisatie of de vereffening van de tegenpartij anticiperen in commerciële overeenkomsten? (p. 55)

Anticiperen op overnames in commerciële overeenkomsten - Capita selecta van relevante clausules (p. 85)

Pro-actief vennootschapsrecht: creatief met statuten (p. 133)

Conventionele mechanismen voor de beslechting van conflicten tussen aandeelhouders. Hoe anticiperen op de toepassing van de wettelijke geschillenregeling (uitsluiting en uittreding) in statuten of aandeelhoudersovereenkomsten? (p. 181)

Hoe stemkracht en economische inbreng ontkoppelen in de NV? (p. 211)

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: