Privaat (vermogens)recht

Privaat(vermogens)recht bevat een beginselmatige studie van de basisconcepten en -beginselen van het privaatrecht. De auteurs leggen hierbij de klemtoon op het gemeen, materieel burgerlijk recht.
Het boek beoogt een handige en toegankelijke leidraad te bieden voor iedereen die zich vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen van het privaatrecht.
Auteur(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
boek | verschenen | 1e editie
september 2018 | xviii + 216 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789400009448


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 25,-

Inhoud

Privaat (vermogens)recht bevat een beginselmatige studie van de basisconcepten en -beginselen van het privaatrecht. De auteurs leggen hierbij de klemtoon op het gemeen, materieel burgerlijk recht.
Het boek beoogt een handige en toegankelijke leidraad te bieden voor iedereen die zich vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen van het privaatrecht.
In het eerste deel wordt het privaatrecht gesitueerd tegenover andere rechtstakken, met bijzondere aandacht voor de bronnen van het privaatrecht en de internationale context. Het tweede deel maakt de lezer wegwijs in de privaatrechtelijke basisconcepten en beginselen. De vermogensrechten komen aan bod in het derde deel; de auteurs analyseren de verbintenissen uit overeenkomst, met aandacht voor enkele bijzonder contracten (koop, aanneming, huur…), uit onrechtmatige daad en de zakelijke rechten. Deel IV behandelt de uitoefening en sanctionering van de subjectieve rechten. In het laatste deel worden de overgang en het tenietgaan van subjectieve rechten toegelicht.

Inhoudsopgave

Deel I. Situering van het privaatrecht

Hoofdstuk 1. Publiekrecht vs. privaatrecht (p. 1)

Hoofdstuk 2. Privaatrecht (p. 5)

Hoofdstuk 3. Rechtsbronnen van het burgerlijk recht (p. 7)

Hoofdstuk 4. Indeling van het burgerlijk recht (p. 9)

Hoofdstuk 5. Kenmerken en evoluties van het burgerlijk recht (p. 11)

Deel II. Basisconcepten en -beginselen

Hoofdstuk 1. Het rechtssubject en de vermogensleer (p. 15)

Hoofdstuk 2. Subjectieve rechten (p. 39)

Hoofdstuk 3. Rechtshandeling (p. 47)

Deel III. Vermogensrechten

Hoofdstuk 1. De vermogensrechtelijke verbintenis (p. 105)

Hoofdstuk 2. Onderscheid der goederen en zakelijke rechten (p. 165)

Deel IV. Uitoefening en sanctionering van subjectieve rechten: rechtsmisbruik en sancties in het privaatrecht

Hoofdstuk 1. Rechtsmisbruik (p. 187)

Hoofdstuk 2. Sancties in het privaatrecht (p. 191)

Deel V. Tenietgaan en overgang van subjectieve rechten

Hoofdstuk 1. Tenietgaan van subjectieve rechten (p. 199)

Hoofdstuk 2. Overgang van subjectieve rechten (p. 216)

Ook interessant voor u: