Privaat (vermogens)recht (tweede editie)

Privaat (vermogens)recht is een toegankelijk geschreven beginselmatige studie van het privaatrecht. De auteurs situeren eerst het privaatrecht tegenover andere rechtstakken, behandelen dan privaatrechtelijke basisconcepten en beginselen, vermogensrechten (verbintenissen en zakelijke rechten, met ook de bijzondere contracten en de buitencontractuele aansprakelijkheid), de uitoefening en sanctionering van de subjectieve rechten en tot slot de overgang en het tenietgaan van subjectieve rechten. Ook de onderlinge verbanden worden aangetoond.

Een handige en toegankelijke leidraad voor iedereen die zich vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen van het privaatrecht.

Auteur(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
boek | verwacht | 2e editie
oktober 2022 | 220 blz.

Paperback
€ 58,-


ISBN 9789400011502


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 25,-


Verschijnt 29 oktober 2022

Inhoud

Privaat (vermogens)recht is een toegankelijk geschreven beginselmatige studie van het privaatrecht. De auteurs situeren eerst het privaatrecht tegenover andere rechtstakken, behandelen dan privaatrechtelijke basisconcepten en beginselen, vermogensrechten (verbintenissen en zakelijke rechten, met ook de bijzondere contracten en de buitencontractuele aansprakelijkheid), de uitoefening en sanctionering van de subjectieve rechten en tot slot de overgang en het tenietgaan van subjectieve rechten. Ook de onderlinge verbanden worden aangetoond.

Een handige en toegankelijke leidraad voor iedereen die zich vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen van het privaatrecht.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.