PRAKTISCHE COMMENTAAR bij de reglementering OVERHEIDSOPDRACHTEN

De Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten - Deel 1: Plaatsing - Klassieke sectoren bevat in 2 volumes (1A en AB) een diepgaande analyse van de gunningsprocedures voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Als aanvulling op de papieren editie biedt de website www.praktischecommentaar.be talrijke zoek-, navigatie- en raadplegingsfaciliteiten, evenals updates door de auteurs. Deze website is voorbehouden aan de kopers van het boek voor de duur van hun abonnement.

GRATIS WEBINAR


Bekijk de video van het webinar met toelichting bij de diverse zoek-, navigatie- en raadplegingsmogelijkheden op www.praktischecommentaar.be,


aan de hand van een concrete casus inzake overheidopdrachten door Mr. Kris Lemmens (Kan ik na een openbare procedure waarbij alle offertes onaanvaardbaar waren (wegens overschrijding van budget) naar een vorm van onderhandelingsprocedure gaan met de aannemers die hebben ingeschreven op de openbare procedure zonder nieuwe publicatie?)


https://www.youtube.com/watch?v=-5uj-c2FEdk
Auteur(s):
Baudouin van Lierde, Renaud Simar, Marco Schoups, François Moïses, Kris Lemmens, André Delvaux, Bernard de Cocquéau

Digitaal en boek

€ 683,70

ISBN 9789400012585


Indien u een abonnement neemt op de digitale + papieren versie, ontvangt u:
- Deel 1 in 2 volumes: A (954 blz.) + B (847 blz.)
- toegang tot de Praktische Commentaar-website gedurende 1 jaar*
- een jaarlijkse update door gerenommeerde auteurs

*Uw abonnement wordt automatisch verlengd tenzij u het 2 maanden voor de vervaldatum opzegt.

Leden van de Confederatie Bouw genieten van een voorkeurtarief:
neem contact met ons op via mail@intersentia.be

Digitale versie

€ 243,80

ISBN 9789400012585


Indien u een abonnement neemt op de digitale versie, ontvangt u:
- toegang tot de Praktische Commentaar-website gedurende 1 jaar*
- een jaarlijkse update door gerenommeerde auteurs.
Voor meerdere gelijktijdige toegangen tot de website: degressieve prijs op aanvraag.

*Uw abonnement wordt automatisch verlengd tenzij u het 2 maanden voor de vervaldatum opzegt.

Leden van de Confederatie Bouw genieten van een voorkeurtarief:
neem contact met ons op via mail@intersentia.be

Inhoud

De plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, die vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of die op die datum het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitnodiging tot indiening van een offerte, wordt geregeld door de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk besluit van 18 april 2017.

Met deze regelgeving wordt Richtlijn 2014/24/EU omgezet met als krachtlijnen: ruimere toegang voor kmo’s, mogelijkheid voor kandidaten of inschrijvers om fiscale en sociale schulden te regulariseren, maximale digitalisering van de procedures, uitzonderingen betreffende ’quasi-inhouse‘-opdrachten en publiek-publieke samenwerking, flexibelere mededingingsprocedure met onderhandeling, regeling voor de regelmatigheid van de offertes, optimaal evenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen, milieuclausules, innovatie, enz. Zij integreert bepaalde rechtspraak van de Raad van State of van de hoven en rechtbanken of – in tegendeel – neemt er net afstand van.

Boekdeel 1A-B - Deel 1: Plaatsing - Klassieke sectoren van deze 8ste uitgave telt meer dan 1800 bladzijden in 2 volumes (A: Wet 17 juni 2016 en B: KB 18 april 2017). Elk volume is verrijkt met een inhoudsopgave en een gedetailleerde trefwoordenlijst.

De Praktische Commentaar is van belang voor de vele actoren die betrokken zijn bij de overheidsopdrachten: aanbesteders, economische spelers (bouwbedrijven, leveranciers of dienstverleners), advocaten, rechters, juristen, enz.

Naast de traditionele papieren versie kunt u de Praktische Commentaar ook raadplegen in een digitale versie, die online consulteerbaar is via praktischecommentaar.be en jaarlijks wordt bijgewerkt door de auteurs. Hierdoor blijft uw documentatie gegarandeerd up-to-date.

Deze site praktischecommentaar.be biedt zoek-, navigatie- en raadplegingsfaciliteiten om de antwoorden te vinden op uw vragen in de meer dan 1800 bladzijden van de commentaar.  Deze website is voorbehouden aan de kopers van het boek voor de duur van hun abonnement. Om toegang te krijgen tot deze website, moet u contact opnemen met de uitgever via e-mail: mail@intersentia.be

Er is ook een Franse versie beschikbaar: Commentaire pratique de la la réglementation des marchés publics op www.anthemis.be

GRATIS WEBINAR

Bekijk de video van het webinar met toelichting bij de diverse zoek-, navigatie- en raadplegingsmogelijkheden op www.praktischecommentaar.be,

aan de hand van een concrete casus inzake overheidopdrachten door Mr. Kris Lemmens (Kan ik na een openbare procedure waarbij alle offertes onaanvaardbaar waren (wegens overschrijding van budget) naar een vorm van onderhandelingsprocedure gaan met de aannemers die hebben ingeschreven op de openbare procedure zonder nieuwe publicatie?)

https://www.youtube.com/watch?v=-5uj-c2FEdkAUTEURS

De initiatiefnemers van de eerste uitgave van de Praktische Commentaar, André de GRAND RY, inspecteur-generaal op het Ministerie van Openbare Werken en Maurice-André FLAMME, Professor aan de ULB, kozen voor de formule van een artikelsgewijze commentaar en een integrale editie.


Om de aldus uitgezette lijn aan te houden werd een beroep gedaan op een uitgebreid team van rechtspractici:

André Delvaux, advocaat bij de balies te Luik en Brussel
Kris Lemmens, advocaat bij de balie te Antwerpen
Marco Schoups, advocaat bij de balie te Antwerpen en Brussel
Baudouin van Lierde, senior juridisch raadgever bij de Confederatie Bouw
Bernard de Cocquéau, advocaat bij de balies te Luik en Brussel
François Moïses, advocaat bij de balie te Luik
Renaud Simar, advocaat bij de balie te Luik

Met medewerking van Sophie Bleux, Vincent Cappelle, Carlo Cardone, Evi Degroodt, Jan De Leyn, Janice Demeester, Geert Dewachter, Anke Meskens, Melissa Olivotto, François Paulus, Mathieu Thomas, Karolien Van Butsel, Cédric Vandekeybus en Jasper Van Steenbergen.