Potpourri II: quo vadis?

Op 21 december 2017 vernietigde het Grondwettelijk Hof een aantal bepalingen van de Potpourri II-wet. Dit themanummer van Nullum Crimen gaat in op de gevolgen van dit arrest. Naast een overzichtsartikel waarin zowel de vernietigde als de gehandhaafde onderdelen van Potpourri II punctueel besproken worden, wordt dieper ingegaan op het arrest van het Grondwettelijk Hof en de gevolgen ervan. In een tweede deel evalueert dit themanummer twee jaar praktische toepassing van de door Potpourri II opgelegde dwingende conclusietermijnen en geeft het een overzicht van de recente cassatierechtspraak over dit thema.
Editor(s):
Joëlle Rozie
boek | verschenen | 1e editie
maart 2018 | 136 blz.

Garenloos
€ 42,- € 60,-


ISBN 9789400009486

Inhoud

Op 21 december 2017 vernietigde het Grondwettelijk Hof een aantal bepalingen van de Potpourri II-wet. Dit themanummer van Nullum Crimen gaat in op de gevolgen van dit arrest.

Naast een overzichtsartikel waarin zowel de vernietigde als de gehandhaafde onderdelen van Potpourri II punctueel besproken worden, wordt dieper ingegaan op het arrest van het Grondwettelijk Hof en de gevolgen ervan op het vlak van

de algemene correctionaliseerbaarheid van misdrijven en de daarmee samenhangende straftoemeting;
de uitbreiding van het mini-onderzoek naar de huiszoeking op bevel;
het wegvallen van de nietigheidssanctie bij het afluisteren en opnemen van communicatie;
de verruiming van het ongedaan verklaard verzet;
het grievenstelsel van artikel 204 Sv.;
het uitgesteld cassatieberoep tegen tussenbeslissingen van de KI op basis van de artikelen 135, 235bis en 235ter Sv.;
de regeling betreffende de delegatie van bevoegdheden aan parketjuristen; en
de voorlopige hechtenis.

In een tweede deel evalueert dit themanummer twee jaar praktische toepassing van de door Potpourri II opgelegde dwingende conclusietermijnen en geeft het een overzicht van de recente cassatierechtspraak over dit thema.

Met bijdragen van Ruben Vilain, Ward Yperman, Jeroen de Herdt, Joëlle Rozie, Patrick Waeterinckx, Ruben Van Herpe, Luc Arnou, Alain Winants, Michel Rozie, Filip Van Volsem, Filiep Deruyck, Dirk Van Daele en Pierre Thiriar.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.