Patrimonium 2010

Patrimonium 2010 vormt het vijfde boekdeel van de reeks Patrimonium. Deze reeks geeft een jaarlijkse stand van zaken weer in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen.


Editor(s):
Walter Pintens, Charlotte Declerck
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2010 | xii + 328 blz.

Paperback
€ 84,- € 120,-


ISBN 9789400001169

Inhoud

De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de K.U.Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2010 vormt het vijfde boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer.
Patrimonium 2010 beslaat de periode 1 juli 2009 tot 30 juni 2010. Het tweede deel van Patrimonium 2010 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen, bijgehouden tot 30 juni 2010. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen geformuleerd omtrent het erfrecht.

Patrimonium 2010 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Met bijdragen van: V. Allaerts, Ch. Aughuet, R. Barbaix, J.-E. Beernaert, D. Coveliers, Ch. Declerck, G. Deknudt, Chr. De Wulf, J. Favril, Fr. Lalière, A. Maelfait, M. Muylle, D. Pignolet, W. Pintens, E. Sansen, S. Seyns, K. Swinnen, A. Van den Bossche, B. Verdickt en L. Weyts.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel (p. 1)

Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel (p. 5)

Hfdst. III. Samenwoningsvermogensrecht (p. 41)

Hfdst. IV. Schenkingen (p. 59)

Hfdst. V. Erfrecht (p. 77)

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving (p. 109)

Hfdst. II. Wetsvoorstellen (p. 125)

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. Pleidooi voor een vernieuwd huwelijksvermogensrecht. Een huwelijksgemeenschap met minder verhaalsrecht voor de schuldeisers en een aangepast bestuursrecht (p. 137)

Hfdst. II. De bevoegdheden van gemeenrechtelijke mede-eigenaars (p. 161)

Hfdst. III. De waardering van vergoedingsrechten en schuldvorderingen (p. 179)

Hfdst. IV. Omtrent voorschotten op het aandeel in de vereffeningverdeling (p. 197)

Hfdst. V. Impliceert de gezondheid van geest vereist door artikel 901 B.W. een versterkte wil, toestemming of controle? (p. 209)

Hfdst. VI. De l’éventualité d’un usufruit « éventuel » (p. 227)

Hfdst. VII. De ontwerpverordening erfrecht, dynamiet onder de Belgische reserve? Erfrecht in internationaal privaatrechtelijk perspectief (p. 247)

Hfdst. VIII. Op wandel met notariële estate planning (p. 265)

Hfdst. IX. De overdracht van familiebedrijven conform artikel 140bis W.Reg. cq. artikel 60bis W.Succ.: het spoor bijster? Een stand van zaken en enkele bedenkingen (p. 285)

Hfdst. X. De Belgische private stichting herbekeken (p. 299)

EPILOOG

Naar een versnelde vereffening-verdeling? (p. 323)

Ook interessant voor u: