Patrimonium 2009

Patrimonium 2009 beslaat de periode 1 juli 2008 tot 30 juni 2009 en geeft een stand van zaken weer in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen.
Editor(s):
Walter Pintens, Johan Du Mongh, Charlotte Declerck
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2009 | xiii + 398 blz.

Paperback
€ 84,- € 120,-


ISBN 9789050959773

Inhoud

De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de K.U.Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2009 vormt het vierde boekdeel van deze reeks.
Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer.
Patrimonium 2009 beslaat de periode 1 juli 2008 tot 30 juni 2009. Het tweede deel van Patrimonium 2009 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen, bijgehouden tot 30 juni 2009. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen geformuleerd omtrent het erfrecht.

Patrimonium 2009 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Met bijdragen van: V. Allaerts, J. Bael, Fr. Buyssens, Ch. Declerck, G. Deknudt, Ph. De Page, J. Du Mongh, N. Geelhand de Merxem, H. Geens, P. Hofströssler, R. Jansen, N. Labeeuw, D. Leroy, D. Pignolet, W. Pintens, S. Seyns en S. Stijns.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel (p. 1)

Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel (p. 19)

Hfdst. III. Samenwoningsrecht (p. 61)

Hfdst. IV. Schenkingen (p. 83)

Hfdst. V. Erfrecht (p. 101)

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving (p. 143)

Hfdst. II. Wetsvoorstellen (p. 165)

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. Het statuut en de waardering van de cliënteel in gemeenschapsstelsels (p. 179)

Hfdst. II. Wegmaking door een echtgenoot van gemeenschappelijke tegoeden in tempore suspecto (p. 193)

Hfdst. III. Le compte des récompenses et son aléatoire règlement conventionnel (p. 209)

Hfdst. IV. Fiscale behandeling van voordelen tussen echtgenoten bij huwelijks contract. Analyse van de artikelen 2 en 5 W.Succ. (p. 221)

Hfdst. V. De actuele betekenis van het arrest van het Hof van Cassatie van 10 januari 2008 voor de rechtshandelingen uit het familiaal vermogensrecht betreffende personen onder voorlopig bewind (p. 237)

Hfdst. VI. Schenking van een levensverzekering – gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof dd. 26 juni 2008 (p. 281)

Hfdst. VII. Glorie en teloorgang van het verval van rechtshandelingen wegens de verdwijning van hun subjectieve zaak. Een duiding van het cassatiearrest van 12 december 2008 inzake schenkingen (p. 299)

Hfdst. VIII. Enkele bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving (p. 327)

Hfdst. IX. Verstrooide gedachten over zakelijke subrogatie bij het fideicommis de residuo (p. 353)

Hfdst. X. Successierecht: nieuwe regeling inzake waardering van effecten (p. 367)

EPILOOG

Huwelijksvoordelen in scheidings- en participatiestelsels. Tussen droom en daad (p. 393)

Ook interessant voor u: