Overspel en familieverlating in de scheiding der machten

De auteurs tracht de wisselwerking tussen staat en recht en de uitoefening van macht en gezag te doorgronden. Daarbij wordt het begrip efficiëntie gerelativeerd als een term die pas betekenis krijgt in verhouding tot vooraf bepaalde doelstellingen.
Auteur(s):
Jelle Flo
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
november 2015 | 22 blz.

Garenloos
€ 29,-


ISBN 9789400006973

Inhoud

Samen met Milo en Clodius verkent Jelle Flo de historische wezenskenmerken van onze rechtsstaat, als concept soms makkelijker geprezen dan begrepen. Zo tracht hij de wisselwerking tussen staat en recht en de uitoefening van macht en gezag te doorgronden. Daarbij wordt het begrip efficiëntie gerelativeerd als een term die pas betekenis krijgt in verhouding tot vooraf bepaalde doelstellingen.

De efficiëntie van justitie wordt beschouwd in het licht van de bijdrage die de rechterlijke macht levert in de juiste onderlinge verhoudingen tussen dragers van de openbare macht, en als bron van de legitimiteit van de staat. In de beweeglijke verhoudingen tussen de machtsdragers loert steeds de dreiging van overschrijding en afwending: soms doen ook staatsmachten wat ze beter zouden laten, terwijl ze laten wat ze moeten doen en hun verantwoordelijkheid ontlopen. En is dat wel een kwestie van schaarse middelen?

Inhoudsopgave

Overspel en familieverlating (p. 0)

Overspel en familieverlating in de scheiding der machten (p. 1)

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks