Overheidspersoneel: bestuursrecht, arbeidsrecht of het beste van twee werelden?

28 Oktober 2021
Brussel
€ 272,25 (incl. BTW)

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met advocatenkantoor Van Olmen & Wynant.

De publieke sector in België stelt ongeveer een miljoen personeelsleden te werk. Hun juridische situatie onderscheidt zich naar gelang zij tewerkgesteld worden als statutair ambtenaar of als contractueel personeelslid. Hoewel die laatste groep blijft toenemen, lijkt het ambtenarenstatuut nog niet meteen te zullen verdwijnen.

De sprekers vertrekken vanuit hun expertise in het bestuursrecht en het arbeidsrecht om enkele actuele topics en tendensen met betrekking tot het overheidspersoneel toe te lichten. Hierbij wordt er aandacht besteed aan het huidige wettelijke, reglementaire en jurisprudentiële kader en de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor de statutaire en contractuele personeelsleden, waarbij de sprekers ook een vergelijkende blik werpen op de private sector.

Volgende topics komen tijdens deze studiedag aan bod:

- Ontslag van statutair en contractueel overheidspersoneel om redenen toerekenbaar aan het personeelslid.
- De toetsing van een dergelijk ontslag door de arbeidsgerechten m.b.t. contractuele personeelsleden en door de Raad van State m.b.t. de statutaire personeelsleden.
- Toepassing van publiekrechtelijke waarborgen (o.a. beginselen van behoorlijk bestuur) op het ontslag van contractueel overheidspersoneel.
- Het personeel toepassingsgebied van het recht op collectieve actie: van toepassing op het voltallige overheidspersoneel?
- Stakingsrecht, opvordering, minimumdienst en gegarandeerde dienstverlening.
- De toepassing van het juiste wettelijke kader voor arbeidstijd: arbeidswet of arbeidstijdwet?
- Arbeidstijdregistratie.
- Arbeidstijd en telewerk.


SPREKERS

Meester Vincent Vuylsteke (moderator), advocaat-vennoot bij Van Olmen & Wynant
Prof. dr. Stéphanie De Somer, advocaat bij Van Olmen & Wynant, docent aan VUB en UAntwerpen
Prof. dr. Inger De Wilde, postdoctoraal onderzoeker aan UAntwerpen en gastprofessor aan UGent
Dr. Pieter Pecinovsky, Of counsel bij Van Olmen & Wynant en Senior Affiliate Researcher aan KU Leuven
Prof. dr. Liesbeth Todts, advocaat bij Van Olmen & Wynant, docent en doctor-assistent aan UHasselt en gastprofessor aan UAntwerpen
Meester Sofya Buelens, advocaat bij Van Olmen & Wynant en praktijkassistent aan VUB


DOELGROEP

Personeelsverantwoordelijken, HR professionals, bedrijfsjuristen, advocaten, magistraten en academici


_______________

Voorlopig gaat deze opleiding ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________

Programma

9u15 - 9u45: Ontvangst deelnemers met koffie/thee

9u45 - 10u00: Inleiding door Mter. Vincent Vuylsteke

10u00 - 11u00: Ontslag van statutair en contractueel overheidspersoneel: kruisbestuiving tussen bestuurs- en arbeidsrecht? - deel 1

Prof. dr. Stéphanie De Somer (Van Olmen & Wynant - VUB - UAntwerpen)
Prof. dr. Liesbeth Todts (Van Olmen & Wynant - UHasselt - UAntwerpen)
Mter. Sofya Buelens (Van Olmen & Wynant - VUB)

11u00 - 11u20: Koffiepauze

11u20 - 12u20: Ontslag van statutair en contractueel overheidspersoneel: kruisbestuiving tussen bestuurs- en arbeidsrecht? - deel 2

12u20 - 13u30: Lunchpauze

13u30 - 14u30: Het stakingsrecht in de publieke sector
Dr. Pieter Pecinovsky (Van Olmen & Wynant - KU Leuven)

14u30 - 14u50: Koffiepauze

14u50 - 15u50: Arbeidstijd in de publieke sector
Prof. dr. Inger De Wilde (UAntwerpen - UGent)

15u50 - 16u00: Eindbeschouwingen

16u00 - 16u30: Q&A

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

donderdag 28 oktober 2021 | Brussel

Hotel de Merode
Poelaertplein 6
1000 Brussel
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 5 standaardpunten
IBJ: erkend voor 5 punten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

225 euro (excl. btw) inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

28 Oktober 2021 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00