Webinars: Overheidsopdrachten anno 2020

Plenaire sessie: De hervorming van het schadevergoedingscontentieux
09:30 - 11:00
Sessie 1: Het prijsonderzoek en de abnormale prijzen
11:30 - 13:00
Sessie 2: ‘Wijzigingen’ tijdens de uitvoering van de opdracht
11:30 - 13:00
Sessie 3: Rechtspraakoverzicht (deel 1)
13:45 - 15:15
Sessie 4: Actualia uitvoeringsproblemen in het overheidsopdrachtenrecht: capita selecta
13:45 - 15:15
Sessie 5: Rechtspraakoverzicht (deel 2)
15:45 - 17:15
Sessie 6: De regelmatigheid van offertes op formeel vlak
15:45 - 17:15
€ 611,-

Vrijdag 2 oktober 2020 | Webinars

Deze 7 praktijkgerichte sessies in webinar-formule worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Tijdens deze Themadag ‘Overheidsopdrachten' in webinar-formule worden, na de plenaire sessie door de auteur van het boek, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen). Deelnemers aan de themadag krijgen het nieuwe boek ‘De aanbestedende overheid & Capita Selecta’ (uitgave ter waarde van € 130) van spreker Peter Teerlinck als documentatie.
Tijdens deze themadag in webinar-formule wordt er uiteraard ook ruimschoots aandacht besteed aan relevante recente rechtspraak. Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


Sprekers

Mr. Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven en hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven
Mr. Stephanie Moras, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven
Mr. Maarten Somers, advocaat-vennoot Schoups
Mr. Carlo Cardone, advocaat Schoups
Mr. Peter Flamey, advocaat-vennoot Flamey Advocaten
Mr. Bob Martens, advocaat-vennoot DLA Piper
Mr. Andi Zrza, advocaat DLA Piper
Mr. Elke Casteleyn, advocaat-vennoot Casteleyn Advocaten
Mr. Neil Braeckevelt, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Evelien Vanhauter, advocaat Crivits & Persyn

Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, verantwoordelijken uit de publieke sector, financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

Programma

09:30 -
Start van de plenaire sessie (anderhalf uur, incl. Q&A)
09:30 - 11:00
Plenaire sessie: De hervorming van het schadevergoedingscontentieux

SPREKER
Mr. Peter Teerlinck

INHOUD

- De nieuwe bevoegdheid en de eerste arresten van de Raad van State
- De keuze voor de gewone rechter of de Raad van State
- Het nieuwe art. 16 van de wet van 17 juni 2013 versus art. 1382-1383 BW
- De forfaitaire vergoeding van 10% versus discretionaire vergoedingen
- De schadevergoeding ingevolge absolute nietigheid
- De schadevergoeding ingevolge onverbindendverklaring
- De vrijwaringsvordering tegen het studiebureau
- Interesten en kapitalisatie


11:30 -
Start van de sessie 1 en sessie 2 (anderhalf uur, incl. Q&A)
11:30 - 13:00
Sessie 1: Het prijsonderzoek en de abnormale prijzen

SPREKERS
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven en Mr. Stephanie Moras

INHOUD

- Toepasselijke regelgeving
- Prijs- of kostenonderzoek
- Klaarblijkelijk abnormale eenheidsprijzen
- Prijsverantwoording – beoordeling – verwaarloosbare posten
- Abnormale totaalprijzen
- Sancties


Sessie 2: ‘Wijzigingen’ tijdens de uitvoering van de opdracht

SPREKERS
Mr. Maarten Somers en Mr. Carlo Cardone

INHOUD

- ‘Wijzigingen’ tijdens de uitvoering van de opdracht is een begrip dat vele ladingen dekt: van klassieke wijzigingen over prijsherziening tot klachten en verzoeken – een deep dive in de artikelen 37 en 38 AUR 2017 en de overige ‘vergeten’ artikelen
- Uitgebreide analyse van de artikelen 37 en 38 AUR 2017 (sinds de inwerkingtreding op 30 juni 2017):
• achtergrond van het nieuwe kader inzake wijzigingen n.a.v. de Europese tendensen die zich voorafgaandelijk hebben voorgedaan
• toelichting van het temporeel toepassingsgebied van de AUR 2017 (met bijzondere aandacht voor het reparatie-KB van 15 april 2018)
• de verschillende wijzigingen in de meest ruime zin (met inbegrip van o.a. de prijsherziening alsook klachten en verzoeken), alsook de bepalingen in de AUR die strikt genomen niet als een wijzigingen worden gekenmerkt maar dit o.i. wel tot gevolg hebben (zoals sancties bij laattijdige betalingen en het laattijdig goedkeuren van technische fiches)

13:45 -
Start van de sessie 3 en sessie 4 (anderhalf uur, incl. Q&A)
13:45 - 15:15
Sessie 3: Rechtspraakoverzicht (deel 1)

SPREKER
Mr. Peter Flamey

INHOUD

Een selectie van specifieke topics inzake de toepassing van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten aan de hand van recente belangrijke tendensen in de rechtspraak

Sessie 4: Actualia uitvoeringsproblemen in het overheidsopdrachtenrecht: capita selecta

SPREKERS
Mr. Bob Martens en Mr. Andi Zrza

INHOUD

- Wezenlijke wijzigingen: een stand van zaken aangaande de gevormde rechtspraak na het Pressetext-arrest.
- Problemen van rechtsgeldige uitvoering van niet-transparant gesloten overheidscontracten: van de onverbindendverklaring tot de illegale staatsteun.
- Aandachtspunten inzake overmacht in hoofde van (i) de aanbesteder en/of (ii) de inschrijver: evoluties in de risicospreiding.
- De interactie tussen de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de aangeduide onderaannemer(s): stand van zaken na de wetswijziging.
- Actiemiddelen van de opdrachtnemer bij tekortkomingen van de opdrachtgever: de verborgen mogelijkheden

15:45 -
Start van de sessie 5 en sessie 6 (anderhalf uur, incl. Q&A)
15:45 - 17:15
Sessie 5: Rechtspraakoverzicht (deel 2)

SPREKER
Mr. Elke Casteleyn

INHOUD

Een selectie van specifieke topics inzake de toepassing van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten aan de hand van recente belangrijke tendensen in de rechtspraak

Sessie 6: De regelmatigheid van offertes op formeel vlak

SPREKERS
Mr. Neil Braeckevelt en Mr. Evelien Vanhauter

INHOUD

- De ondertekening
- De elektronische indiening
- De volledigheid
- De tijdigheid

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 2 oktober 2020 | 7 praktijkgerichte sessies in webinar-formule | 9u3017u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult op voorhand de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6 uur
IBJ: erkend voor 6 punten
IGO: in aanvraag

PRIJS

Er kan naar keuze ingeschreven worden voor 2 of 4 sessies in webinar-formule.

€ 250 excl. btw voor twee sessies in webinar-formule
€ 330 excl. btw voor vier sessies in webinar-formule

Deelnameprijs is inclusief het boek ‘De aanbestedende overheid & Capita Selecta’ (uitgave ter waarde van € 130). Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

02 oktober 2020 - Webinar
02 oktober 2020 - Webinar
02 oktober 2020 - Webinar
02 oktober 2020 - Webinar
02 oktober 2020 - Webinar
02 oktober 2020 - Webinar
02 oktober 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00