Openbare besturen en btw

Dit boek brengt op een verhelderende manier inzicht in de problematiek rond de btw-plicht van de overheid en belicht zowel de theoretische kant als de praktische uitwerking ervan, met tal van voorbeelden. Het is het ultieme naslagwerk voor iedereen die met btw en overheden wordt geconfronteerd, van de fiscale raadgever tot de verantwoordelijke voor de btw-boekhouding.

Reeks:
Fiscale Topics
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
november 2020 | xii + 206 blz.

Paperback
€ 92,-


ISBN 9789400012561


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De overheid is in principe geen btw-plichtige, tenzij er sprake is van activiteiten die concurrentieverstorend zijn. Het evoluerend overheidsoptreden maakt dat de grens tussen de activiteit van de overheid en die van de particuliere sector meer en meer vervaagt, met een tsunami aan btw-problemen tot gevolg. Ook de tendens naar verzelfstandiging en samenwerking binnen de overheid draagt bij aan een toenemende btw-complexiteit.

Om tot een gelijke btw-behandeling te komen, heeft de wetgever begrippen als “handelingen verricht als overheid”, “concurrentieverstoring van enige betekenis” en “bepaalde werkzaamheden niet van onbeduidende omvang” in het leven geroepen, maar die zijn in de praktijk soms moeilijk toe te passen en laten veel ruimte voor interpretatie.
Dit boek brengt op een verhelderende manier inzicht in deze problematiek en belicht zowel de theoretische kant als de praktische uitwerking ervan, met tal van voorbeelden. Het is het ultieme naslagwerk voor iedereen die met btw en overheden wordt geconfronteerd, van de fiscale raadgever tot de verantwoordelijke voor de btw-boekhouding.

Koen Dewilde is vennoot en medeoprichter van Vatsquare cvba en erkend belastingconsulent. Btw is de rode draad in zijn meer dan 25-jarige carrière, die zich voor een groot deel afspeelde binnen de “big4” alvorens hij een eigen btw-advieskantoor opstartte. Hij is betrokken bij heel wat opdrachten voor openbare besturen en gaf vele seminaries over dit onderwerp. Dit maakt dat hij uit een unieke ervaring kan putten voor dit werk.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Deel I. Belastingplicht en openbare besturen

Hoofdstuk 1. Het wettelijk kader (p. 3)

Hoofdstuk 2. De organisatie van de overheid en haar btw-gevolgen (p. 37)

Hoofdstuk 3. Enkele beleidsdomeinen met inherente concurrentieverstoring (p. 59)

Hoofdstuk 4. Bijzondere aandachtspunten (p. 87)

Deel II. Btw-behandeling van aan- en verkopen

Hoofdstuk 1. Levering van goederen (p. 95)

Hoofdstuk 2. Dienstprestaties (p. 115)

Hoofdstuk 3. Onroerende goederen en btw (p. 131)

Hoofdstuk 4. Aftrek van btw (p. 145)

Hoofdstuk 5. Btw-verplichtingen voor overheden (p. 167)

Deel III. Optimalisatiemogelijkheden en btw

Hoofdstuk 1. Btw-kost met betrekking tot investeringen in bedrijfsmiddelen (p. 183)

Hoofdstuk 2. De btw-eenheid (p. 191)

Hoofdstuk 3. De zelfstandige groepering van personen (p. 199)

Hoofdstuk 4. Samenvatting van de belangrijkste btw-aandachtspunten bij openbare besturen (p. 205)

Over de reeks

Fiscale Topics

Reeks Fiscale topics: Uw leidraad bij uw fiscale vragen.
Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 30% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks