Openbaar domein

In dit boek worden op een duidelijke en toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het openbaar domein scherp gesteld. In de eerste bijdrage wordt ingegaan op de oorsprong en de finaliteit van het openbaar domein. De twee volgende bijdragen gaan in op het regime van het openbaar domein. In deze bijdragen staat beschreven hoe goederen in het openbaar domein worden opgenomen en hoe ze het weer verlaten, en hoe goederen van het openbaar domein kunnen worden gebruikt door particulieren. Vervolgens wordt in de vierde bijdrage het openbaar domein praktisch benaderd, waarna in de vijfde bijdrage ingegaan wordt op de waarde(ring) van domeingoederen en rechten toegekend op domeingoederen. Tot slot wordt in de laatste bijdrage van het boek de toekomst van het leerstuk van het openbaar domein in vraag gesteld.

Editor(s):
Robert Palmans, Thomas Leys, John Toury
Reeks:
CROW
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2019 | xvi + 274 blz.

Paperback
€ 90,-


ISBN 9789400009585

Inhoud

Het leerstuk van het openbaar domein blijft tot op vandaag een van de meest omstreden leerstukken uit het Belgische administratief recht en goederenrecht. Iedereen die reeds in contact is gekomen met het regime van het openbaar domein, zal gemerkt hebben dat zowat alles onduidelijk en betwist lijkt. Deze onduidelijkheden worden niet het minst veroorzaakt door het gebrek aan een duidelijke wettelijke regeling. Nochtans is de impact van deze rechtsonzekerheid niet te onderschatten gezien het grote aantal goederen dat tot het openbaar domein behoort.

In dit boek worden op een duidelijke en toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het openbaar domein scherp gesteld. In de eerste bijdrage wordt ingegaan op de oorsprong en de finaliteit van het openbaar domein. De twee volgende bijdragen gaan in op het regime van het openbaar domein. In deze bijdragen staat beschreven hoe goederen in het openbaar domein worden opgenomen en hoe ze het weer verlaten, en hoe goederen van het openbaar domein kunnen worden gebruikt door particulieren. Vervolgens wordt in de vierde bijdrage het openbaar domein praktisch benaderd, waarna in de vijfde bijdrage ingegaan wordt op de waarde(ring) van domeingoederen en rechten toegekend op domeingoederen. Tot slot wordt in de laatste bijdrage van het boek de toekomst van het leerstuk van het openbaar domein in vraag gesteld.

Dit boek is onmisbaar voor iedereen die op een of andere wijze met het openbaar domein in aanraking komt, zoals advocaten, notarissen, ambtenaren, landmeters, magistraten, vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten enz.

Met bijdragen van: Jürgen De Staercke, Pieter Jongbloet, Vincent Sagaert en Thomas Leys, Robert Palmans, Katrien Waterinckx, David D’Hooghe en Marie Van Den Langenbergh.


Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

De finaliteit en totstandkoming van het openbaar domein (p. 1)

In en uit het openbaar domein (p. 59)

Het gebruik van het openbaar domein door particulieren (p. 79)

Enkele praktische beschouwingen omtrent openbare domeingoederen (p. 117)

Waarde(ring) van domeingoederen en rechten toegekend op domeingoederenOnroerende goederen en (deel)rechten op onroerende goederen (p. 189)

Naar de opheffing van het leerstuk van het openbaar domein? (p. 243)

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks