Onrechtmatig bewijs in civiele zaken - willen wij de waarheid?

De bewijsgaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het strafrecht, waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele bewijsrecht, maakten recent andere inzichten opgeld.
Auteur(s):
Jachin Van Doninck
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
november 2011 | x + 34 blz.

Garenloos
€ 25,-


ISBN 9789400002722

Inhoud

Van de verboden vrucht zult gij niet eten. Het Belgische bewijsrecht hing tot voor kort die oudtestamentische gedachte aan. De bewijsgaring in strijd met de wet gaf aanleiding tot bewijsuitsluiting. Eerst in het strafrecht, waar het fundament van deze regel ligt, en nadien in het civiele bewijsrecht, maakten recent andere inzichten opgeld. De boom van de waarheidsvinding oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit, zo stelt de auteur verwonderd vast. Paradise lost? De auteur nuanceert, maar trekt ook de grens. Op het kruispunt van materieel recht en procesrecht dringen keuzes zich op. Tot daar en niet verder.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks