Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

Het wetboek bundelt de relevante bepalingen uit het strafrecht en strafprocesrecht samen met de relevante bepalingen uit het vennootschapsstrafrecht, boekhoudrecht, faillissementen en continuïteit van ondernemingen, het bank- en financiewezen, het fiscaal straf(proces)recht, het witwassen, de intellectuele eigendom en cybercrime, transport, stedenbouw en milieu en ten slotte het sociaal strafrecht.Auteur(s):
Marie Horseele, Katrien Verhesschen, Raf Verstraeten
Reeks:
Essentiële wetboeken
Volume:
boek | verschenen | 4e editie
januari 2021 | 820 blz.

Paperback
€ 62,30 € 89,-


ISBN 9789400013254


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

Het ondernemingsstrafrecht heeft een belangrijke plaats ingenomen in zowel de studie als de praktijk van het strafrecht. Economische ontwikkeling en financiële activiteiten gaan noodlottig gepaard met wetsontduiking en buitgerichte delinquentie. Zowel ondernemingen als overheidsinstellingen en individuen worden geconfronteerd met dader- en slachtofferschap in een complex maatschappelijk gebeuren.
Sinds de eerste editie van dit wetboek in 2012-2013 is er zeer intensieve legislatieve activiteit geweest. Door de diversiteit en de veelheid van invalshoeken en de impact van zowel nationale als internationale regelgeving is de toegang tot deze materie geen sinecure. Dit wetboek strekt ertoe een adequate en bevattelijke selectie aan te bieden van de Belgische en supranationale regelgeving.
Het wetboek geeft aan de gebruiker eerst de relevante bepalingen uit het strafrecht en strafprocesrecht mee en focust nadien achtereenvolgens op het vennootschapsstrafrecht, boekhoudrecht, faillissementen en continuïteit van ondernemingen, het bank- en financiewezen, het fiscaal straf(proces)recht, het witwassen, de intellectuele eigendom en cybercrime, transport, stedenbouw en milieu en ten slotte het sociaal strafrecht.

Deze gebruiksvriendelijke codex zal bedrijfsjuristen, overheidsinstellingen, magistraten, advocaten, accountants en ook studenten toelaten om vlot de toepasselijke reglementering te vinden. De teksten zijn gecoördineerd en bijgewerkt tot 1 december 2020.
Bij aankoop ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code*’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Raf Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, Instituut voor Strafrecht. Katrien Verhesschen en Marie Horseele zijn voltijds verbonden als assistent aan het Instituut voor Strafrecht, KU Leuven.

*Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Inhoudsopgave

Over de reeks

Essentiële wetboeken

Ontdek voor uw rechtsdomein de essentie van de wetgeving in uw blauwe Wetboeken.
De ‘Essentiële Wetboeken’ bevatten enkel de wettekst, eventueel voorzien van wetshistorieken, en zijn hierdoor handige en vlot consulteerbare werkinstrumenten.
Bij aankoop van een ‘Essentieel Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code*’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: