Onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten

Sinds de invoering van de zgn. ‘schuldloze’ echtscheiding in 2007 is op het vlak van de alimentatie na echtscheiding heel wat onduidelijkheid gerezen.
Auteur(s):
Ilse Martens
boek | verschenen | 1e editie
juli 2014 | xxiv + 536 blz.

Hardback
€ 140,-


ISBN 9789400004979

Inhoud

Sinds de invoering van de zgn. ‘schuldloze’ echtscheiding in 2007 is er op het vlak van de alimentatie na echtscheiding heel wat onduidelijkheid gerezen. Nochtans is de alimentatiekwestie één van de meest delicate en belangrijke aandachtspunten bij de financiële afwikkeling van de echtscheiding. Het antwoord op de vraag of aan de ex-echtgenoot een onderhoudsuitkering moet worden betaald en zo ja, voor welk bedrag en voor hoelang, treft de betrokkenen rechtstreeks in hun persoonlijke financiële belangen en heeft daardoor een belangrijke weerslag op hun verdere leven na de echtscheiding.

Dit boek komt tegemoet aan de nood aan een duidelijkere invulling van de onderhoudsverplichting tussen ex-echtgenoten na echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Het onderzoek biedt een zeer grondige en kritische analyse van de toepasselijke regels vervat in artikel 301 BW, alsook van de uiteenlopende standpunten die in rechtsleer en rechtspraak worden verdedigd. Aan de hand van rechtsvergelijkend onderzoek met het Franse, Nederlandse en Duitse recht reikt de auteur oplossingen aan voor de knelpunten in het huidige Belgische recht. Dit werk is dan ook een onmisbaar instrument voor elke praktijkjurist die met de alimentatieproblematiek wordt geconfronteerd.

De stof is bijgehouden tot januari 2014.


Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Ilse Martens

Inleiding. Opzet en verantwoording van het onderzoek (p. 1)

Ilse Martens

Hoofdstuk 1. De onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten als gevolg van echtscheiding (p. 13)

Ilse Martens

Hoofdstuk 2. Karakter en grondslag van de uitkering na echtscheiding (p. 63)

Ilse Martens

Hoofdstuk 3. Grondvoorwaarde voor het recht op uitkering: behoeftigheid (p. 87)

Ilse Martens

Hoofdstuk 4. Omvang van de uitkering (p. 147)

Ilse Martens

Hoofdstuk 5. Duur van de onderhoudsplicht (p. 249)

Ilse Martens

Hoofdstuk 6. Wijze van uitvoering van de onderhoudsplicht (p. 293)

Ilse Martens

Hoofdstuk 7. Wijziging van de uitkering (p. 319)

Ilse Martens

Hoofdstuk 8. Beëindiging van de onderhoudsplicht (p. 371)

Ilse Martens

Algemeen besluit (p. 469)

Ilse Martens

Bibliografie (p. 491)

Ilse Martens