On-zin van het ouderenrecht: Methusalems ver-geld-ing

In dit boekje wordt op een originele wijze gereflecteerd over de juridische aspecten van wat een nieuw functioneel rechtsgebied zou kunnen zijn, zoals het ouderenrecht.
Auteur(s):
Yves Stevens
Reeks:
Acta Falconis
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
december 2013 | vi + 88 blz.

Paperback
€ 29,-


ISBN 9789400004788

Inhoud

Ouder worden is een onafwendbaar biologisch proces verbonden met het leven zelf. Dit individueel biologisch proces is een collectief maatschappelijk thema geworden. Het is net dit collectieve karakter dat de vergrijzing van de bevolking maatschappelijk relevant maakt.

In dit boekje wordt op een originele wijze gereflecteerd over de juridische aspecten van wat een nieuw functioneel rechtsgebied zou kunnen zijn, zoals het ouderenrecht. In een eerste hoofdstuk wordt de vergrijzing geschetst, in een tweede hoofdstuk wordt het ouderenrecht als mogelijk functioneel rechtsgebied onderzocht, om vervolgens in een derde hoofdstuk op zoek te gaan naar een mogelijke legitimiteit van het ouderenrecht. In een laatste hoofdstuk wordt gekeken naar een mogelijke onderzoeksagenda voor het ouderenrecht. Aan de hand van deze vier hoofdstukken wordt het spanningsveld tussen zin en onzin van het ouderenrecht gekaderd.

Dit “kwalificatiespel” van het ouderenrecht verloopt steevast tegen de achtergrond van een van de meest belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen, met name de vergrijzing.
Dit boekje is dan ook een uitdagend en verfrissend werkje dat eenieder die beroepshalve bezig is met sociale zekerheidsrecht en collectief verzekeringsrecht confronteert met pertinente vragen en originele inzichten.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

On-zin van het ouderenrecht: Methusalems ver-geld-ing (p. 1)

Over de reeks

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: