Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen

Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.

Auteur(s):
Harry Bocksteins, Marc Rigaux, Guy Cox
boek | verschenen | 1e editie
mei 2012 | 575 blz.

Paperback
€ 100,-


ISBN 9789400003309

Inhoud

Een degelijk functionerende sociale dialoog is in de eerste plaats de verdienste van de sociale gesprekspartners. Doch het vlotte verloop van collectieve arbeidsbetrekkingen is aanzienlijk eenvoudiger wanneer deze worden ondersteund en begeleid door een alerte overheid. Door de relatieve afzijdigheid die zij aan de dag dient te leggen, blijven de wetenschappelijke analyse van het Belgische stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen en het optreden van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen echter onderbelicht. Nochtans doet het optreden van de overheid in de arbeidsverhoudingen pertinente juridische vragen rijzen, o.a. over de rechtshoedanigheid van de dienst en van haar ambtenaren, de aard en de inhoud van het optreden zelf en uiteraard over de rechtsgevolgen van dit optreden. Zo kan men zich bijvoorbeeld afvragen of de algemeenverbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomsten wel grondwettelijk is; hoe ver de verplichting reikt van de overheid om de wettigheid van de voor verbindendverklaring aangeboden collectieve overeenkomsten na te trekken; of nog, of er sprake kan zijn van overheidsaansprakelijkheid indien de verbindend verklaarde overeenkomst onwettige bepalingen zou bevatten.
Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” willen de auteurs hulde brengen aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
In een eerste deel, de “Scripta manent Jan Rombouts”, reiken ze een bloemlezing aan van teksten van de auteur zelf, waarvan de actualiteitswaarde nagenoeg intact is gebleven. Een tweede werk, “Memorabilia”, bevat een coherent en consistent geheel van juridische opstellen over de betekenis en de functie van de bestuurlijke overheid in de collectieve arbeidsrelaties. Door middel van dit wetenschappelijk engagement willen ze de actie van Jan Rombouts voortzetten, door net als hij het Belgische stelsel van sociale dialoog, zij het niet zonder kritiek, terecht te koesteren.
Met bijdragen van J. Rombouts (Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen – Scripta manent Jan Rombouts) en van H. Bocksteins, G. Casale, G. Cox, C. Deneve, S. du Bled, Y. Ghellab, P. Humblet, K. Leus en M. Rigaux (Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen – Memorabilia Jan Rombouts).

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: