Nullum Crimen dossier: Ontwikkeling van nieuwe deelnemingsvormen

De afgelopen decennia is in het Nederlandse strafrecht de strafrechtelijke aansprakelijkheid van degenen die betrokken zijn bij strafbare feiten, aanzienlijk uitgebreid. De centrale vraag die in deze bijdrage aan de orde komt, is of het individuele verwijt aan het adres van betrokkene daarbij wel voldoende in het oog is gehouden.
Auteur(s):
Harmen van der Wilt
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2007 | 0 blz.

Garenloos
€ 40,-


ISBN 9789050957076

Inhoud

De afgelopen decennia is in het Nederlandse strafrecht de strafrechtelijke aansprakelijkheid van degenen die betrokken zijn bij strafbare feiten, aanzienlijk uitgebreid. De centrale vraag die in deze bijdrage aan de orde komt, is of het individuele verwijt aan het adres van betrokkene daarbij wel voldoende in het oog is gehouden. Belangrijke aanknopingspunten zijn de bijdrage aan het gronddelict, het opzet op de delictsbestanddelen en de mate van samenwerking met de hoofddader(s). Aan de hand van een inventarisatie van een aantal deelnemingsfi guren – medeplegen/medeplichtigheid, deelneming aan een criminele organisatie, openlijke geweldpleging, strafbare samenspanning, feitelijk leiding geven – komt de auteur tot de slotsom dat bij medeplichtigheid door nalaten, openlijke geweldpleging en strafbare samenspanning het individuele schuldbeginsel onder druk staat. Een rechtsvergelijkende exercitie met betrekking tot de jurisprudentie van de internationale straftribunalen betreffende concepten van aansprakelijkheid is het tweede thema van dit artikel. De kritiek van de auteur heeft voornamelijk betrekking op de zeer ruime toepassing van groepsaansprakelijkheid (Joint criminal enterprise).

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: