Nullum Crimen

ISSN: 1782-3447
Verschijnt tweemaandelijks | Abonnementsperiode: januari-december
Gemiddeld 60 pagina’s per nummer


Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.

Nullum Crimen is een beproefd en succesvol concept. De redactie - samengesteld uit vooraanstaande strafrechtsgeleerden én practici - brengt om de twee maanden gezaghebbende doctrine, recente en becommentarieerde rechtspraak en duiding bij nieuwe wetgeving inzake straf- en strafprocesrecht. De redactieleden hebben een uitgebreide praktijkervaring en selecteren zorgvuldig de artikelen en de rechtspraak die voor uw dagelijkse praktijk belangrijk zijn.

Een belangrijke rechtstak
Strafrecht is alomtegenwoordig. Er verschijnt geen bijzondere wet in het Belgisch Staatsblad of er worden tal van strafbepalingen aan toegevoegd. Er loopt geen geschil of er zijn strafrechtelijke implicaties. Ook de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen doet het belang van deze rechtstak toenemen. Bovendien komt de wijziging van het strafprocesrecht onherroepelijk dichterbij. Allemaal redenen om u blijvend goed te documenteren.

Een moeilijke rechtstak
Strafrecht is meer dan alleen maar verwijzen naar ‘de ongelukkige jeugd’ van een dader. Strafrecht is meer dan alleen maar op procedure-elementen speculeren. Het hedendaagse strafrecht is immers een uitgestrekt vakgebied dat beheerst wordt door een ingewikkeld kluwen van regelgeving, praetoriaans recht en ongeschreven regels. Om dit alles succesvol te beheersen, kunt u maar beter een beroep doen op de visie en de meningen van de beste specialisten ter zake.

Redactie
De redactie van Nullum Crimen is samengesteld uit gerenommeerde advocaten, magistraten en academici. Een betere kwaliteitsgarantie vindt u nergens.

L. Arnou (Advocaat), J. De Herdt (rechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – postdoc navorser UAntwerpen), F. Deruyck (Hoogleraar VUBrussel - Advocaat), T. Deschepper (Advocaat), A. Dierickx (Advocaat), F. Goossens (Doctor in de rechten - Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven - Commissaris-auditor bij de Dienst Enquêtes P van het Vast Comité P), J. Meese (Hoofddocent UAntwerpen - Advocaat), M. Minnaert (Kamervoorzitter Hof van Beroep Gent), J. Rozie (Gewoon hoogleraar UAntwerpen - Hoofdredacteur), M. Rozie (Gewezen Eerste Voorzitter Hof van Beroep Antwerpen - Docent VUBrussel), M. Sterkens (Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen), P. Traest (Buitengewoon hoogleraar UGent - Advocaat), D. Van Daele (Hoogleraar KU Leuven), Yves Van den Berge (Europees Procureur), E. Van Dooren (Raadsheer Hof van Cassatie – Hoofddocent UAntwerpen), F. Van Volsem (Raadsheer Hof van Cassatie), R. Verstraeten (Buitengewoon hoogleraar KU Leuven), P. Waeterinckx (Advocaat - Praktijklector VUBrussel), A. Winants (Advocaat-generaal Hof van Cassatie – Praktijklector VUB).

ISSN:
1782-3447

Print- en online abonnement

€ 295,74 / jaar 

Papieren abonnement

€ 262,88 / jaar

Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 185,50

Online abonnement

€ 285,14 / jaar

Inhoud

ISSN: 1782-3447
Verschijnt tweemaandelijks | Abonnementsperiode: januari-december
Gemiddeld 60 pagina’s per nummer


Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.

Nullum Crimen is een beproefd en succesvol concept. De redactie - samengesteld uit vooraanstaande strafrechtsgeleerden én practici - brengt om de twee maanden gezaghebbende doctrine, recente en becommentarieerde rechtspraak en duiding bij nieuwe wetgeving inzake straf- en strafprocesrecht. De redactieleden hebben een uitgebreide praktijkervaring en selecteren zorgvuldig de artikelen en de rechtspraak die voor uw dagelijkse praktijk belangrijk zijn.

Een belangrijke rechtstak
Strafrecht is alomtegenwoordig. Er verschijnt geen bijzondere wet in het Belgisch Staatsblad of er worden tal van strafbepalingen aan toegevoegd. Er loopt geen geschil of er zijn strafrechtelijke implicaties. Ook de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen doet het belang van deze rechtstak toenemen. Bovendien komt de wijziging van het strafprocesrecht onherroepelijk dichterbij. Allemaal redenen om u blijvend goed te documenteren.

Een moeilijke rechtstak
Strafrecht is meer dan alleen maar verwijzen naar ‘de ongelukkige jeugd’ van een dader. Strafrecht is meer dan alleen maar op procedure-elementen speculeren. Het hedendaagse strafrecht is immers een uitgestrekt vakgebied dat beheerst wordt door een ingewikkeld kluwen van regelgeving, praetoriaans recht en ongeschreven regels. Om dit alles succesvol te beheersen, kunt u maar beter een beroep doen op de visie en de meningen van de beste specialisten ter zake.

Redactie
De redactie van Nullum Crimen is samengesteld uit gerenommeerde advocaten, magistraten en academici. Een betere kwaliteitsgarantie vindt u nergens.

L. Arnou (Advocaat), J. De Herdt (rechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – postdoc navorser UAntwerpen), F. Deruyck (Hoogleraar VUBrussel - Advocaat), T. Deschepper (Advocaat), A. Dierickx (Advocaat), F. Goossens (Doctor in de rechten - Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven - Commissaris-auditor bij de Dienst Enquêtes P van het Vast Comité P), J. Meese (Hoofddocent UAntwerpen - Advocaat), M. Minnaert (Kamervoorzitter Hof van Beroep Gent), J. Rozie (Gewoon hoogleraar UAntwerpen - Hoofdredacteur), M. Rozie (Gewezen Eerste Voorzitter Hof van Beroep Antwerpen - Docent VUBrussel), M. Sterkens (Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen), P. Traest (Buitengewoon hoogleraar UGent - Advocaat), D. Van Daele (Hoogleraar KU Leuven), Yves Van den Berge (Europees Procureur), E. Van Dooren (Raadsheer Hof van Cassatie – Hoofddocent UAntwerpen), F. Van Volsem (Raadsheer Hof van Cassatie), R. Verstraeten (Buitengewoon hoogleraar KU Leuven), P. Waeterinckx (Advocaat - Praktijklector VUBrussel), A. Winants (Advocaat-generaal Hof van Cassatie – Praktijklector VUB).