Notariële blikvangers

De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

Editor(s):
Luc Weyts, Christoph Castelein
Reeks:
Leuvense Notariële Geschriften
Volume:
9
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2007 | ix + 166 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789050957151

Inhoud

Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure.Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.
In dit nieuwe boek wordt aandacht besteed aan de deontologische codes voor het notariaat evenals aan de erelonen.
Vervolgens worden de recente evoluties inzake ruimtelijke ordening in het Vlaamse Gewest besproken.
De juridische aspecten van het bemiddelingsbeding en de voordelen ervan komen ook uitgebreid aan bod.
De fiscale blikvangers voor het notariaat zijn uiteraard zeer talrijk: zowel inzake directe belastingen als inzake registratie- en successierechten worden de belangrijkste wijzigingen geduid en recente knelpunten toegelicht.
Ook de voor het notariaat zeer belangrijke hervormingen van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006 worden in dit nuttige boek gedetailleerd besproken.

Met bijdragen van A. Michielsens, A. Van den Bossche, M. Boes, K. Andries, R. Deblauwe, P. Senaeve en J. Verstraete.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. De deontologische code (p. 1)

Hoofdstuk 2. Erelonen. Onbekend en toch bemind (p. 31)

Hoofdstuk 3. Ruimtelijke ordening in het vizier (p. 61)

Hoofdstuk 4. Het bemiddelingsbeding nader bekeken (p. 91)

Hoofdstuk 5. Fiscale blikvangers voor de notaris. Over directe belastingen, registratie- en successierechten (p. 113)

Hoofdstuk 6. De hervorming van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006 (p. 129)

Hoofdstuk 7. Een notariaat voor de 21ste eeuw (p. 157)

Reeds verschenen in de reeks Leuvense Notariële Geschriften (p. 165)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Reeds verschenen in de reeks Leuvense Notariële Geschriften (p. 165)

Over de reeks

Leuvense Notariële Geschriften

Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

Meer over deze reeks