Notariële actualiteit 2020-2021

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen die relevant zijn voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2020-2021, rond 4 zwaartepunten: familie, vastgoed, rechtspersoon en fiscaliteit.


Editor(s):
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Leuvense Notariële Geschriften
Volume:
23
boek | verschenen | 1e editie
december 2021 | xviii + 470 blz.

Hardback
€ 103,-


ISBN 9789400014244

Inhoud

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen die relevant zijn voor de notariële praktijk. Het drieëntwintigste volume hierin, Notariële actualiteit 2020-21, bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2020-2021, georganiseerd door het Centrum voor Notariaat van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven, onder leiding van notaris Frank Buyssens en professor Alain- Laurent Verbeke.

Het boek is opgebouwd aan de hand van de vier belangrijke thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk, met name familie, vastgoed, fiscaliteit en rechtspersoon.
De auteurs houden de vinger aan de pols: recente wetgeving, wetsontwerpen, rechtsleer en rechtspraak worden geduid en geanalyseerd.

Inhoud:
- Het beding van aanwas (“tontine”) en terugval: een fiscale synthese, Eric Spruyt
- Terbeschikkingstelling van onroerend goed onder btw: de mogelijkheden op een rijtje, Ivan Massin
- Recente ontwikkelingen inzake vergoedingen tussen echtgenoten en ongehuwde samenwoners, Michelle Aerts
- De globale erfovereenkomst civiel en fiscaal bekeken, Thomas Delameillieure
- Actuele ontwikkelingen inzake vruchtgebruik: vruchtgebruik in het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, Benjamin Verheye
- Erfrecht en opstal in het nieuwe goederenrecht: een inleidende verkenning, Vincent Sagaert
- Vrije beroepers van CVBA naar BV: het intern reglement als deus ex machina of als pleister op een houten been?, Eric De Bie
- Online oprichting van vennootschappen: de rol van de notaris on the line?, Mauro Gisgand en Alain François

Editors: Frank Buyssens, notaris en gastdocent KU Leuven en Alain-Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven, Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht, Professor of Law Harvard, Tilburg en UCP Lissabon,advocaat.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

FISCALITEIT

Het beding van aanwas (“tontine”) en terugval: een fiscale synthese (p. 1)

Terbeschikkingstelling van een onroerend goed onder btw: de mogelijkheden op een rijtje (p. 193)

FAMILIE

Recente ontwikkelingen inzake vergoedingen tussen echtgenoten en ongehuwde samenwoners (p. 211)

De globale erfovereenkomst civiel en fiscaal bekeken (p. 265)

VASTGOED

Actuele ontwikkelingen inzake vruchtgebruik: vruchtgebruik in het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (p. 293)

Erfpacht en opstal in het nieuwe goederenrecht: een inleidende verkenning (p. 341)

RECHTSPERSOON

Vrije beroepers van CVBA naar BV: het intern reglement als deus ex machina of als pleister op een houten been? (p. 375)

Online oprichting van vennootschappen: de rol van de notaris on the line? (p. 431)

Over de reeks

Leuvense Notariële Geschriften

Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: