Notariële actualiteit 2015-2016

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2015-2016
Editor(s):
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Leuvense Notariële Geschriften
Volume:
18
boek | verschenen | 1e editie
november 2016 | xii + 178 blz.

Hardback
€ 80,-


ISBN 9789400006959

Inhoud

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2015-2016:
-De rechtsgeldigheid van uiterste wilsbeschikkingen onder de Erfrechtverordening, Elise Goossens
-Zorgovereenkomsten, Renate Barbaix
-Verkoop van vastgoed in collectieve procedures, Matthias E. Storme
-Vastgoed en beschermingsstatuten, Dirk Michiels
-Enkele beschouwingen inzake inkomstenbelastingen bij de beëindiging van zakelijke rechten, Peter Verbanck
-De kapitaalloze BVBA: Een eerste verkenning, Diederik Bruloot

Inhoudsopgave

Inhoud en voorwoord (p. 0)

De rechtsgeldigheid van uiterste wilsbeschikkingen onder de Erfrecht-verordening (p. 1)

Elise Goossens

Zorgovereenkomsten (p. 19)

Renate Barbaix

Verkoop van vastgoed in collectieve procedures (p. 41)

Matthias E. Storme

Vastgoed en beschermingsstatuten (p. 97)

Enkele beschouwingen inzake inkomstenbelastingen bij de beëindiging van zakelijke rechten (p. 149)

Peter Verbanck

De kapitaalloze BVBA: een eerste verkenning (p. 159)

Diederik Bruloot

Over de reeks

Leuvense Notariële Geschriften

Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

Meer over deze reeks