Notariële actualiteit 2012-2013

Het boek wordt opgebouwd aan de hand van de vier belangrijke thema’s die de hoekstenen vormen voor de notariële praktijk, met name vastgoed, rechtspersoon, fiscaliteit en familie.
De auteurs houden de vinger aan de pols; recente wetgeving, wetsontwerpen en rechtspraak worden geduid en geanalyseerd.


Auteur(s):
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Leuvense Notariële Geschriften
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2013 | xii + 286 blz.

Hardback
€ 80,-


ISBN 9789400004528

Inhoud

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk; voorliggend boek bevat een aantal onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2012-2013:

- Vereffening van vennootschappen na de wet van 19 maart 2012: reparatie en innovatie, Eric De Bie, notaris en docent KU Leuven
- Toebehoren bij de verkoop van vastgoed, Alexis Lemmerling, geassocieerd notaris te Brussel, plaatsvervangend docent Notarieel Bestuursrecht en praktijkassistent KU Leuven
- De taxatie van meerwaarden op onroerende goederen: status quaestionis anno 2013, Eric Spruyt, notaris en docent KU Leuven, HUB en Fiscale Hogeschool
- Actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie, Charlotte Declerck, docent UHasselt
- Het wetsontwerp nr. 2998 tot wijziging van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, Hélène Casman, erenotaris, emerita hoogleraar VUB en ULB.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Rechtspersoon

Vereffening van vennootschappen na de wet van 19 maart 2012: reparatie & innovatie (p. 1)

Vastgoed

Toebehoren bij de verkoop van vastgoed (p. 73)

Fiscaliteit

De taxatie van meerwaarden op onroerende goederen: status quaestionis anno 2013 (p. 141)

Familie

Actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie (p. 217)

Het wetsontwerp nr. 2998 tot wijziging van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering (p. 237)

Over de reeks

Leuvense Notariële Geschriften

Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: