Nieuwe Justitie

Advocaten, magistraten, notarissen en gerechtsdeurwaarders worden als eersten met deze innovaties geconfronteerd. Dit boek is voor hen dan ook een onmisbare wegwijzer om in dit nieuwe gerechtelijke landschap snel en feilloos de weg te vinden.
Editor(s):
Benoît Allemeersch, Piet Taelman, Paul Van Orshoven, Beatrix Vanlerberghe
boek | verschenen | 1e editie
september 2014 | xi + 197 blz.

Paperback
€ 45,50 € 65,-


ISBN 9789400004993

Inhoud

Dat justitie in 2014 grondig hervormd werd, is een understatement. Nooit eerder werd zo sterk ingegrepen in de gerechtelijke organisatie. Een aanzienlijke schaalvergroting op het niveau van de arrondissementen, de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, de verdubbeling van de Brusselse rechtbanken en de splitsing van het Brusselse parket, de omvorming van de rechtbank van koophandel tot een ondernemingsrechtbank, aangepaste bevoegdheden voor de vredegerechten en de politierechtbanken, “zelfbeheer” van rechtbanken en parketten …

De hervorming is complex en doet tal van onaangekondigde problemen rijzen. Dit boek maakt de rechtspracticus wegwijs in de nieuwe justitie, want de impact op de dagelijkse rechtspraktijk valt niet te onderschatten. De schaalvergroting en de nieuwe materiële bevoegdheidsregels in handels- en vennootschapszaken, familiecontentieux en aansprakelijkheidsgeschillen schudden de bevoegdheden door elkaar. De toewijzing van geschillen aan de onderscheiden kamers van rechtbanken gebeurt volgens een nieuwe logica. Over de gevolgen van het BHV-verhaal voor het taalgebruik in gerechtszaken rijzen er heel wat vragen. En ook de interne organisatie van justitie ziet er vanaf nu helemaal anders uit.

Advocaten, magistraten, notarissen en gerechtsdeurwaarders worden als eersten met deze innovaties geconfronteerd. Dit boek is voor hen dan ook een onmisbare wegwijzer om in dit nieuwe gerechtelijke landschap snel en feilloos de weg te vinden. Dit boek is het resultaat van de samenwerking van de specialisten gerechtelijk recht van de universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven.

Inhoudsopgave

De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer (p. 1)

Benoît Allemeersch, Paul Van Orshoven, Piet Taelman, Beatrix Vanlerberghe

De bevoegdheids(her)verdeling (p. 47)

Benoît Allemeersch, Piet Taelman, Paul Van Orshoven, Beatrix Vanlerberghe

De familie- en jeugdrechtbank. Analyse van de wet van 30 juli 2013 (p. 81)

Benoît Allemeersch, Kim Devolder, Piet Taelman, Paul Van Orshoven, Beatrix Vanlerberghe

De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (p. 155)

Benoît Allemeersch, Piet Taelman, Paul Van Orshoven, Beatrix Vanlerberghe