Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten

Het boek gaat in op de impact op het Belgische recht van Richtlijn 2019/771 inzake consumentenkoop en Richtlijn 2019/770 inzake digitale inhoud en digitale diensten. Beide richtlijnen vragen immers grondige wijzigingen van de Belgische wetgeving betreffende de koop en de consumentenkoop en meer in het algemeen van het Belgische contractenrecht.

Editor(s):
Ignace Claeys, Evelyne Terryn
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | xiv + 426 blz.

Paperback
€ 126,-


ISBN 9789400011885

Inhoud

Nieuw recht inzake koop en digitale inhoud en diensten gaat in op de impact op het Belgische recht van Richtlijn 2019/771 inzake consumentenkoop en Richtlijn 2019/770 inzake digitale inhoud en digitale diensten. Beide richtlijnen vragen immers grondige wijzigingen van de Belgische wetgeving betreffende de koop en de consumentenkoop en meer in het algemeen van het Belgische contractenrecht.
Dit boek schetst vooreerst het belang en de impact van deze nieuwe richtlijnen en legt de link tussen deze richtlijnen en de Moderniseringsrichtlijn 2019/2161.
Er is verder ruim aandacht voor de totstandkoming en het toepassingsgebied van de nieuwe wetgeving, de afbakeningsproblemen, de nieuwe regels inzake conformiteit en remedies, het bewijs en de bewijslast en voor de verhaalsrechten in de contractuele keten. Daarnaast komt ook de mate waarin de richtlijnen al dan niet bijdragen tot een duurzaam contractenrecht aan bod.

Het boek bevat bijdragen van Ignace Claeys, Nathalie De Weerdt, Simon Geiregat, Sanne Jansen, Bert Keirsbilck, Reinhard Steennot, Sophie Stijns, Matthias Storme, Gert Straetmans, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Frederik Van den Abeele, Elias Van Gool en Beatrix Vanlerberghe.

Inhoud
• Nieuw kooprecht en nieuw recht voor digitale inhoud en digitale dienst in context
Evelyne Terryn
• Consumentenkoop & digitale inhoud: Toepassingsgebied & afbakening
Simon Geiregat en Reinhard Steennot
• Conformiteit in de Richtlijn consumentenkoop 2019: heeft de berg een muis gebaard?
Frederik Van den Abeele en Bernard Tilleman
• De conformiteit van digitale inhoud en digitale diensten
Ignace Claeys en Nathalie De Weerdt
• Remedies bij consumentenkoop
Sophie Stijns en Sanne Jansen
• Remedies bij digitale inhoud en diensten
Matthias E. Storme .
• Verhaalsrechten
Bert Keirsbilck
• De nieuwe richtlijn consumentenkoop en duurzame consumptie
Elias Van Gool
• De nieuwe richtlijnen Consumentenkoop en Levering van digitale inhoud: Bewijsaspecten
Gert Straetmans en Beatrix Vanlerberghe

Inhoudsopgave

Nieuw kooprecht en nieuw recht voor digitale inhoud en digitale diensten in context (p. 1)

Evelyne Terryn

Consumentenkoop & digitale inhoud: toepassingsgebied & afbakening (p. 29)

Simon Geiregat, Reinhard Steennot

Conformiteit in de Richtlijn Consumentenkoop 2019: heeft de berg een muis gebaard? (p. 91)

Bernard Tilleman

De conformiteit van digitale inhoud en digitale diensten (p. 119)

Ignace Claeys

Remedies bij consumentenkoop (p. 181)

Sophie Stijns, Sanne Jansen

Remedies bij digitale inhoud en diensten (p. 233)

Matthias E. Storme

Verhaalsrechten (p. 261)

Bert Keirsbilck

De nieuwe Richtlijn Consumentenkoop en duurzame consumptie (p. 303)

De nieuwe Richtlijnen Consumentenkoop en Levering van digitale inhoud: bewijsaspecten (p. 387)

Gert Straetmans, Beatrix Vanlerberghe