Nieuw economisch recht in b2b-relaties

De voorbije jaren is het besef gegroeid dat de bestaande mechanismes in het contractenrecht, het mededingingsrecht en het handelspraktijkenrecht niet volstaan om oneerlijke praktijken tussen ondernemingen tegen te gaan.
De wet van 4 april 2019 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen maakt het nu mogelijk dat rechters ook controle kunnen uitoefenen op overeenkomsten tussen ondernemingen. De wet van 2 mei 2019 zorgde voor een modernisering van het mededingingsrecht.
Dit boek biedt een eerste omvattende commentaar van vooraanstaande academici en ervaren praktizijnen over verboden bedingen, maar ook over misbruik van economische afhankelijkheid, de nieuwe regels inzake marktpraktijken en de handhaving van het mededingingsrecht. 

Editor(s):
Wouter Devroe, Bert Keirsbilck, Evelyne Terryn
Reeks:
Consumer Competition Market (CCM)
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
juli 2020 | ix + 242 blz.

Hardback
€ 101,-


ISBN 9789400011045

Inhoud

De voorbije jaren is het besef gegroeid dat de bestaande mechanismes in het contractenrecht, het mededingingsrecht en het handelspraktijkenrecht niet volstaan om oneerlijke praktijken tussen ondernemingen tegen te gaan.
De wet van 4 april 2019 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen maakt het nu mogelijk dat rechters ook controle uitoefenen op overeenkomsten tussen ondernemingen. De wet van 2 mei 2019 zorgde ook voor een modernisering van het mededingingsrecht.

Dit boek ‘Nieuw economisch recht in B2B-relaties. Mededinging, misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken’ biedt een eerste omvattende commentaar van vooraanstaande academici en ervaren praktizijnen over verboden bedingen, maar ook over misbruik van economische afhankelijkheid, de nieuwe regels inzake marktpraktijken en de handhaving van het mededingingsrecht.
De auteurs bieden duidelijke inzichten en concrete antwoorden op onder meer de volgende vragen:
-Wat is de impact van het nieuwe, hogere, boeteplafond voor restrictieve praktijken? Wat verandert er aan de boetes voor individuen?
-Wat betekent het nieuwe verbod op misbruik van economische afhankelijkheid voor de praktijk van brouwerijcontracten, distributiecontracten, enz.?
- Wat zijn ‘geldige redenen’ die eenzijdige wijzigingen aan de prijs, kenmerken of voorwaarden rechtvaardigen? Welke bedingen inzake risico-allocatie zijn ongeldig, welke niet? Wat met schadebedingen? Hoe worden oneerlijke b2b-bedingen gesanctioneerd (nietigheid, matiging, …)? Kan de rechter ambtshalve toetsen?
- Wat rest er nog van de onderzoeksplicht van de professionele koper nu ook misleidende b2b-‘omissies’ verboden zijn? Wanneer kunne onderhandelingen op het scherp van de snee als verboden ‘agressieve’ b2b-marktpraktijken gekwalificeerd worden?
- Wat zijn de implicaties van de nieuwe EU-Richtlijn 2019/633 van 17 april 2019 inzake oneerlijke b2b-handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen, die tegen 2021 moet worden omgezet?
- Wat verandert de nieuwe mededingingswet op het vlak van toezeggingen en schikkingen? Wat zijn de belangrijkste andere procedurele wijzigingen?

Dit werk maakt deel uit van de CONSUMER COMPETITION MARKET SERIES.
Het boek bevat bijdragen van Sofie De Pourcq, Wouter Devroe, Lennard Michaux, Evelyne Terryn, Bert Keirsbilck, Elisa Paredis en Jules Stuyck.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Achtergrond en totstandkoming van de wetten (p. 1)

Sofie De Pourcq

Hoofdstuk 2. Over de ‘b’ in ‘b2b’. ‘Onderneming’ als aanknopingspunt voor Belgisch en Europees mededingings-, consumenten- en handelspraktijkenrecht (p. 17)

Wouter Devroe

Hoofdstuk 3. Modernisering van Belgisch mededingingsrecht en invoering van een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (p. 47)

Wouter Devroe

Hoofdstuk 4. Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen (p. 95)

Evelyne Terryn

Hoofdstuk 5. Een meer uitgebreide controle van misleidende en agressieve marktpraktijken tussen ondernemingen: een goede zaak? (p. 149)

Bert Keirsbilck

Hoofdstuk 6. Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in b2b-relaties in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (p. 195)

Hoofdstuk 7. Implicaties van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen voor het Belgisch recht (p. 229)

Jules Stuyck

Over de reeks

Consumer Competition Market (CCM)Boeken in de CONSUMER COMPETITION MARKET SERIES bundelen de resultaten van onderzoeksactiviteiten van het instituut CONSUMER COMPETITION MARKET (CCM) van de KU Leuven, onder leiding van Wouter Devroe, Bert Keirsbilck en Evelyne Terryn. De reeks richt zich op de juridische infrastructuur van de interne markt van de Europese Unie in ruime zin. Zoals CCM zelf, behandelt de reeks op een geïntegreerde wijze het consumentenrecht, b2b en b2c handelspraktijkenrecht, sectorale marktregulering, de vier vrijheden (vrij verkeer van personen, goederen, personen, diensten en kapitaal) en mededinging (met inbegrip van EU- en nationale antitrustwetgeving, EU-concentratiecontrole en EU-staatssteunwetgeving).


The books in the CONSUMER COMPETITION MARKET SERIES bundle the results of research activities of the CONSUMER COMPETITION MARKET (CCM) institute of the KU Leuven, co-directed by Wouter Devroe, Bert Keirsbilck and Evelyne Terryn. The series focuses on the legal infrastructure of the internal market of the European Union in the broadest sense. Like CCM itself, the series deals in an integrated way with consumer law, B2B and B2C commercial practices law, sectoral market regulation, the four freedoms (free movement of persons, goods, services and capital) and competition (including EU and national antitrust law, EU merger control and EU state aid law)Meer over deze reeks