Morele wezens en wetsontduikende monniken

Dit boekje is aanbevolen literatuur voor iedere jurist die wenst stil te staan bij actuele juridische problemen bij de deelname van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid – vandaag typisch vakverenigingen, politieke partijen of andere maatschappelijk belangrijke organisaties – aan het rechtsverkeer.
Auteur(s):
Joeri Vananroye
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
november 2012 | vi + 30 blz.

Paperback
€ 25,-


ISBN 9789400003651

Inhoud

In de 19de eeuw werden verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid – toen typisch religieuze congregaties – als verboden wetsontduiking aangevochten omdat ze op verregaande wijze de kenmerken van een rechtspersoon (être moral) hadden.
Om twee redenen is het interessant om deze intussen achterhaalde opvatting te herbekijken. Vooreerst omdat deze opvatting een nog altijd actueel inzicht biedt, nl. dat de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid zeer sterk bepaalde rechtspersoonskenmerken bezit. Vervolgens omdat de oude visie nog altijd doorklinkt in bepaalde hedendaagse misvattingen als zou de “feitelijke vereniging” juridisch niet bestaan. Niet zelden wordt deze hedendaagse verenigingonvriendelijke opvatting namens de verenigingen zelf ingeroepen, om zo te proberen te ontsnappen aan juridische verantwoordelijkheid.

Deze openingsrede voor het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel door Joeri Vananroye is aanbevolen literatuur voor iedere jurist die wenst stil te staan bij actuele juridische problemen bij de deelname van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid – vandaag typisch vakverenigingen, politieke partijen of andere maatschappelijk belangrijke organisaties – aan het rechtsverkeer.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: