Misbruik binnen de onderneming

Dit boek benadert het begrip ‘misbruik binnen de onderneming’ vanuit verschillende rechtstakken. Vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief gaat Robby Houben in op het misbruik binnen de onderneming door aandeelhouders en/of bestuurders, waarbij frequente toepassingsgevallen worden geanalyseerd met aandacht voor de sanctionering van het misbruik.
Editor(s):
Anne Van de Vijver, Rik Smet
boek | verschenen | 1e editie
december 2018 | viii + 192 blz.

Paperback
€ 70,-


ISBN 9789400008885

Inhoud

Dit boek benadert het begrip ‘misbruik binnen de onderneming’ vanuit verschillende rechtstakken. Vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief gaat Robby Houben in op het misbruik binnen de onderneming door aandeelhouders en/of bestuurders, waarbij frequente toepassingsgevallen worden geanalyseerd met aandacht voor de sanctionering van het misbruik.

Vervolgens bespreekt Daniël Cuypers de problematiek vanuit het perspectief van het arbeidsrecht. Twee bijzondere topics worden uitgebreid besproken: de Antigoon-rechtspraak en de problematiek van klokkenluiders.

In een volgend deel gaan Anne Van de Vijver en Rik Smet dieper in op de rol van de ‘doelstellingen van de wetgever’ bij de toepassing van de fiscale algemene antimisbruikbepaling van artikel 344, § 1 WIB 1992.

Vervolgens benadert Jan Blockx het misbruik binnen de onderneming vanuit een mededingingsrechtelijke hoek.

In het laatste deel gaat Inge Van de Plas in op de mogelijkheden tot misbruik van de Belgische Pandwet.

Misbruik binnen de onderneming kan meerdere vormen aannemen en moet vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Het rechtsdomeinoverschrijdende karakter maakt de analyse niet enkel veelzijdig, maar ook uitermate interessant.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Deel 1. Misbruik binnen de onderneming door aandeelhouders en bestuurders

Deel 2. Misbruik binnen de onderneming vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

Deel 3. Fiscaal misbruik: triangulatie van de doelstellingen van de wetgever

Deel 4. Bestuurders en werknemers die inbreuken plegen op het mededingingsrecht

Deel 5. Mis/gebruik in de Pandwet