Milieurecht in kort bestek (tweede editie)

Dit boek in de reeks In kort bestek wil de niet-gespecialiseerde professional inleiden in het milieurecht. Na een situering in de beleidsmatige context, bespreekt de auteur het milieurecht op internationaal, Europees en Vlaams niveau. Hij besteedt ook uitvoerig aandacht aan het materieel milieurecht in het Vlaamse Gewest.

- To-the-point-analyse van het milieurecht met de belangrijkste krachtlijnen en principes.
- Geschikt als cursusmateriaal en als naslagwerk.
- De reeks In kort bestek staat onder redactie van professoren Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke.

Auteur(s):
Bernard Vanheusden, Geert Van Hoorick
Reeks:
Recht in kort bestek
Volume:
10
boek | verschenen | 2e editie
september 2016 | xviii + 310 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400007437


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Dit boek in de reeks In kort bestek wil de niet-gespecialiseerde professional inleiden in het milieurecht. Na een situering in de beleidsmatige context, bespreekt de auteur het milieurecht op internationaal, Europees en Vlaams niveau. Hij besteedt ook uitvoerig aandacht aan het materieel milieurecht in het Vlaamse Gewest.

- To-the-point-analyse van het milieurecht met de belangrijkste krachtlijnen en principes.
- Geschikt als cursusmateriaal en als naslagwerk.
- De reeks In kort bestek staat onder redactie van professoren Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

DEEL I. ALGEMENE INLEIDING

Hoofdstuk 1. Ontwikkelilng van het milieurecht (p. 1)

Hoofdstuk 2. Instrumenten van het milieubeleid (p. 11)

Hoofdstuk 3. Bronnen van het milieurecht en vindplaatsen (p. 19)

Hoofdstuk 4. Beknopte bibliografie (p. 29)

DEEL II. INTERNATIONALE MILIEURECHT

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 31)

Hoofdstuk 2. Organisatie (p. 37)

Hoofdstuk 3. Rechtsbescherming en -handhaving (p. 43)

Hoofdstuk 4. Fundamenten van de internationale rechtsordening (p. 45)

Hoofdstuk 5. Grondslagen en doelstellingen van het internationaal milieubeleid (p. 51)

Hoofdstuk 6. Materieel internationaal milieurecht (p. 55)

DEEL III. EUROPEES MILIEURECHT

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 79)

Hoofdstuk 2. Organisatie (p. 81)

Hoofdstuk 3. Doorwerking van het Europees recht (p. 83)

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming en- handhaving (p. 89)

Hoofdstuk 5. Fundamenten van de Europese rechtsordening (p. 91)

Hoofdstuk 6. Doelstellingen en beginselen van het Europese milieubeleid (p. 103)

Hoofdstuk 7. Materieel Europees milieurecht (p. 111)

DEEL IV. MILIEURECHT IN HET VLAAMSE GEWEST

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 155)

Hoofdstuk 2. Bevoegdheidsverdeling (p. 159)

Hoofdstuk 3. Organisatie (p. 165)

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming en -handhaving (p. 175)

Hoofdstuk 5. Fundamenten van de Belgische rechtsordening (p. 185)

Hoofdstuk 6. Doelstellingen en beginselen van het milieubeleid (p. 189)

Hoofdstuk 7. Materieel milieurecht in het Vlaams Gewest (p. 195)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Hoofdstuk 1. Ontwikkelilng van het milieurecht (p. 1)
Hoofdstuk 2. Instrumenten van het milieubeleid (p. 11)
Hoofdstuk 3. Bronnen van het milieurecht en vindplaatsen (p. 19)

Over de reeks

Recht in kort bestek

De essentie van de reeks Recht in kort bestek bestaat erin dat een analyse wordt geboden van een bepaald vakgebied, ruim of eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. De doelgroep is de niet-gespecialiseerde professional die wil kennismaken met de belangrijke krachtlijnen en principes in de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten.
Elk deel in deze reeks geeft een praktisch en eenvoudig overzicht van een bepaald rechtsgebied. De reeks In Kort Bestek staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Als u intekent voor de reeks, betaalt u 15% minder en krijgt u alle komende edities uit deze reeks toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks